Списак саветника за праћење пројеката

 

 Бр. Реф.бр. Назив пројекта Носилац пројекта Саветник Фондације Темпус
1 2017-1-RS01-KA202-000188 Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning  Достигнућа младих у Србији, Београд Јелена Кајгановић
2 2017-1-RS01-KA202-000192 Virtual Internships for Vocational Education and Training  Београдска отворена школа, Београд Зорана Дојић
3 2017-1-RS01-KA202-000186 New skills for the new world Трговинско-угоститељска школа  “Тоза Драговић”, Крагујевац

Јелена Кајгановић