Еразмус Мундус заједнички докторски програми

Попут Еразмус Мундус заједничких мастер програма, и заједнички докторски програми су интердисциплинарни и настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава. Програми воде добијању заједничке, односно вишеструке дипломе.

У наставку ове странице можете пронаћи најважније информације везане за Еразмус Мундус заједничке докторске програме.

Како изгледа студирање на једном заједничком докторском програму?

Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Шта подразумева двострука, а шта вишеструка или заједничка диплома која се стиче након оваквог програма?

Који су услови за пријаву?

Информисање и пријављивање у четири корака

Који су конкурсни рокови?

Како се додељују стипендије?

Важне напомене

Која су најчешће потребна документа?


Како изгледа студирање на једном заједничком докторском програму?

Ови програми најчешће трају три године и изводе се на више различитих институција које чине конзорцијум програма, од којих је једна и координатор. То за студенте практично значи промену државе и универзитета најмање једном током трајања програма.

Конзорцијум подразумева скуп универзитета који су формирали заједнички мастер програм и учествују у његовом извођењу.

Институција-координатор је универзитет којем су у оквиру конзорцијума поверене неке административне и менаџерске дужности које немају други чланови конзорцијума. Тако ће у фази пријаве координатор бити тај коме ће се слати пријаве за Еразмус+ стипендије.


Каква је стипендија и шта је њоме обухваћено?

Стипендија за заједничке докторске програме обухвата месечни износ од 1.400 евра, коју студент добија током трајања студија за покривање трошкова живота, накнаду за трошкове превоза и пресељења, плаћену школарину (износ школарине се директно уплаћује институцијама које учествују у извођењу студијског програма) и здравствено осигурање током студија.


Шта подразумева двострука, а шта вишеструка или заједничка диплома која се стиче након оваквог програма?

Двострука/вишеструка или заједничка диплома јесте диплома коју студент добија по завршетку студијског програма. Заједничку диплому издају најмање две високошколске установе на једном обрасцу.

Правила програма подразумевају да студент који је уписан на неки од заједничких студијских програма мора да студира на најмање две институције, што значи да ће по завршетку студија добити најмање двоструку диплому, а ако је студирао на више од две институције – вишеструку диплому.

Разлика између заједничке и двоструке/вишеструке дипломе је та што је заједничка диплома једна диплома, потписана од свих високошколских институција на којима је студент студирао у оквиру заједничког програма, а у случају двоструке/вишеструке дипломе, свака институција студенту издаје посебну диплому коју признају друге високошколске институције у конзорцијуму.


Услови за пријаву

За стипендију се могу пријавити држављани Републике Србије који у последњих пет година (рачунајући до дана пријављивања за стипендију) нису живели или боравили у некој од земаља Европске уније на школовању или пракси дуже од 12 месеци. Уз то, потребно је да је студент завршио или да завршава одговарајуће студије и да има остварених 300 ЕСПБ.


Информисање и пријављивање у четири корака

 1. На списку програма из различитих области пронађи оне које тебе занимају.
  Списак је доступан на сајту Извршне агенције (ЕАЦЕА). Дати су кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи и сајт на коме је могуће пронаћи све информације о конкретном програму, начину конкурисања и роковима, као и остале битне информације.
 2. На сајту сваког појединачног програма провери све информације о програму, потребној документацији и условима за пријављивање.
 3. Уколико имаш конкретних недоумица или твој случај донекле одступа од оног који је описан у конкурсу, слободно се имејлом обрати контакт особи са институције која је координатор.
  Његове контакт податке можеш пронаћи у пдф документу са основним информацијама о програму на листи свих програма са сајта Извршне агенције или у делу са контакт информацијама на сајту самог програма.
 4. Пријави се онлајн, креирањем налога и достављањем тражене документације.
  Документација се увек прилаже онлајн, с тим што је у одређеним случајевима неопходно доставити одређена документа поштом.


Конкурсни рокови

Сваки програм са листе заједничких докторских програма има сопствени рок за подношење документације и неопходно га је проверити на сајту самог програма. За већену појединачних програма рокови углавном почињу у септембру или октобру и завршавају се у децембру или јануару.


Како се додељују стипендије?

Одлуку о прихватању студената на неки од Еразмус Мундус заједничких докторских програма доноси конзорцијум програма. Коначну одлуку о расподели стипендија, на основу ранг листа, доноси Европска комисија. Постоји могућност да студент који се пријавио за заједнички докторски програм буде прихваћен на студијски програм, а да притом не добије и Е+ стипендију.

Сваки студент се може пријавити на највише три таква програма у једном конкурсном року, а ако буде прихваћен на више програма, мора се одлучити за један. Уколико неко од изабраних кандидата одустане, стипендија се додељује првом следећем најбоље рангираном кандидату са резервне листе.


Важне напомене

 • Од студента се може тражити и објашњење докумената које прилаже – на пример, ако студент није студирао према болоњском систему, од њега се може тражити да приложи документ који показује колико ЕСПБ поена вреди његова диплома. Такав документ издаје факултет на којем је студент дипломирао.
 • Мада не треба рачунати на ту могућност, координатори програма су у одређеном броју случајева вољни да дозволе накнадно достављање одређеног дела конкурсне документације. То се пре свега односи на диплому или уверење о завршеном претходном нивоу студија, као и на сертификате о знању језика на којем се настава изводи (најчешће енглески). Уколико студент у тренутку пријављивања не поседује сва потребна документа, треба да контактира са особом која је одговорна за административна питања на одређеном програму (contact person), да изложи своју ситуацију и пита да ли може и под којим условима накнадно да достави део тражене документације.


Која су најчешће потребна документа?

На сајту самог заједничког програма увек је назначен тачан списак потребне документације, а најчешће тражена документа су:

 • радна биографија,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке (назначен је тачан број),
 • диплома (уверење) о дипломирању,
 • транскрипт оцена,
 • званични сертификат о познавању језика извођења наставе на програму (најчешће енглески, тражени ниво Б2-Ц1 и сертификати: IELTS, TOEFL, CAE, CPE),
 • план истраживања.

Последње модификовано: април 25, 2017Публикације: