Мобилност наставног и административног особља

Еразмус+ и Еразмус Мундус програми омогућавају стипендиран боравак и студирање на некој од високошколских институција из програмских земаља у оквиру студентске размене на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске) или боравак наставног или административног особља запосленог на одговарајућој високошколској установи у Србији. За студенте то практично значи боравак у трајању од или једног или два семестра, а за наставно и административно особље боравци су краћи (од пет дана до два месеца), а њихова сврха је учествовање у настави, реализација предавачких активности или професионално усавршавање.

Могућности кроз програме Еразмус+ и Еразмус Мундус груписане су Еразмус+ мобилност, Еразмус Мундус мреже за мобилност наставног и административног особља, као и Еразмус Муднус заједнички мастер програми – студијски боравци професора.

Програм CEEPUS такође омогућава размену студената и професора. Мобилност наставног особља у оквиру овог програма реализује се у сврху одржавања наставе/менсторског рада на установи-домаћину, као и ради развијања сарадње међу високошколским институцијама; она траје најмање пет, а у случају кратке групне мобилности – три дана. Више информација о овом програму досупно је у оквиру засебног CEEPUS менија.

Последње модификовано: јул 29, 2016Публикације: