Erazmus Mundus mreže za mobilnost

U okviru Erazmus Mundusa, programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja koji je prethodio programu Erazmus+, formirana su partnerstva, tzv. mreže za razmenu, koje omogućavaju razmenu studenata na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske, postdoktorske), kao i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja između univerziteta programskih zemalja i univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana. One omogućavaju dvosmernu razmenu studenata i zaposlenih na institucijama koje učestvuju u ovim mrežama.

Mreže za razmenu koje su i dalje aktivne i raspisuju konkurse su EUROWEB+, SUNBEAM, GREEN-TECH-WB i ERAWEB. Na sajtu svake od njih možete pogledati partnerske institucije koje u njima učestvuju.

U nastavku ove stranice možete pronaći najvažnije informacije za mobilnost nastavnog i adinistrativnog osoblja u okviru navedenih mreža za razmenu Erazmus Mundus programa i to:

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus Mundus mreža?

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Koji su uslovi za prijavu?

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

Koji su konkursni rokovi?

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

 
 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus Mundus mreža?

Za nastavno i administrativno osoblje boravci su u dužini od jedan do tri meseca, a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.

 
 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Uz pokrivene putne troškove i obezbeđeno zdravstveno osiguranje, stipendija podrazumeva 2.500 evra na mesečnom nivou.

 
 
 
Uslovi za prijavu

Za mobilnost se mogu prijaviti zaposleni visokoškolskih institucija iz Srbije.

 
 

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

 1. Na sajtu mreže potražite informacije o partnerskim institucijama koje u njoj učestvuju.
 2. Odredite kojoj ciljnoj grupi pripadate.
  Ako ste zaposelni na instituciji koja je partner u okviru mreže za razmenu, konkurišete u okviru ciljne grupe 1. Ukoliko to nije slučaj, možete se za stipendiran boravak prijaviti u okviru ciljne grupe 2, koja podrazumeva da ste zaposleni na nekoj od visokoškolskih institucija koja nije partner na datoj mreži za razmenu.
 3. Na sajtu mreže pronađite informacije o potrebnoj dokumentaciji i konkursnim rokovima.
 4. Prijavite se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije.
  Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, kreiranjem naloga na sajtu same mreže.

 
 

Konkursni rokovi

Svaka mreža za razmenu ima svoj konkursni rok, te je tačan datum neophodno proveriti na njenom sajtu. Okvirno se rokovi otvaraju decembru, a zatvaraju u februaru ili martu.

 
 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu same mreže za razmenu u okviru Erazmus Mundus programa uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • radna biografija,
 • motivaciono pismo,
 • prihvatno pismo univerziteta na kome se mobilnost realizuje,
 • predlog plana aktivnosti koje bi se realizovale tokom boravka na partnerskom univerzitetu (activity plan),
 • dokaz o poznavanju jezika (najčešće engleski, ponekad i/ili jezik zemlje u kojoj se mobilnost realizuje).

Poslednje modifikovano: april 20, 2016Publikacije: