Пријава за Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Prijava za Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

 • Update 2: Rok za prijavu je produžen do podneva (12.00) 8. novembra (utorak) kako bi se svim zainteresovanima koji su imali tehničke probleme tokom ponedelјka pružila mogućnost da pod jednakim uslovima podnesu prijavu.

  Update: Rok za prijavu je produžen do 23.59 u ponedeljak 7. novembra zbog tehničkih problema koji je određeni broj prijavljenih imao tokom današnjeg dana

  Nacionalni centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, Euroguidance, Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Da biste se prijavili potrebno je da pročitate upustvo za prijavu na http://erasmusplus.rs/nacionalno-euroguidance-takmicenje/. Prvi korak je da pripremite podatke o podnosiocu prijave i saglasnost.
  Za pravna lica: Prijavu, koja se nalazi na adresi http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2016/10/podacipodnosilackvis.docx , je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi.
  Za fizička lica ili timove: Neophodno je da pre podnošenja prijave pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje se nalazi na adresi http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2016/10/Saglasnost-konkurs-Kvis.doc. Formular za saglasnost, koji preuzimate sa navedene adrese, potrebno je popuniti, odštampati i potpisati i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti ih elektronskoj prijavi.
  Sva ostala polja u prijavi se popunjavaju direktno u ovom formularu, u skladu sa upustvom pored svakog pitanja.
  Napomena: Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo.
  U slučaju da imate pitanja povodom popunjavanja prijave, možete da nam se obratiti putem mail-a euroguidance@tempus.ac.rs.

 • Podaci o podnosiocu prijave

 • Primer dobre prakse

 • Prilozi

 • Molimo vas da priložite dokaz o sprovođenju opisanih aktivnosti/usluga). To mogu biti materijali, fotografije, dokumenta, izveštaji, evaluacije, produkti aktivnosti ili drugi interesantni materijali koji mogu potkrepiti vaše tvrdnje.


  Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

 • Ukoliko želite možete priložiti ilustraciju (fotografiju, izgled publikacije, produkt radionica, i sl.) primera dobre prakse koji može biti objavljen u publikaciji povodom ovog takmičenja, kao i na sajtu takmičenja.


  Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

  *Prilikom prilaganja gore navedenih materijala, fotografija i sl. potrebno je voditi računa o poverljivosti podataka o licima, te je potrebno da ukoliko prikazujete fotografije ili lične podatke o pojednicima imate i njihove saglasnosti za korišćenje podataka o njima ili da se kroz način predstavljanja očuva privatnost pojedinaca.

 

Verification