Пријава за Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Prijava za Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

 • Nacionalni centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, Euroguidance, Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće u nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Da biste se prijavili potrebno je da pročitate upustvo za prijavu na http://erasmusplus.rs/nacionalno-euroguidance-takmicenje2017/. Prvi korak je da pripremite podatke o podnosiocu prijave i saglasnost.
  Za pravna lica: Prijavu, koja se nalazi na adresi http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/07/podacipodnosilackvis171.docx , je potrebno popuniti, odštampati, potpisati i overiti pečatom ustanove i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti elektronskoj prijavi.
  Za fizička lica ili timove: Neophodno je da pre podnošenja prijave pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje se nalazi na adresi http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/07/Saglasnost-konkurs-Kvis17.doc . Formular za saglasnost, koji preuzimate sa navedene adrese, potrebno je popuniti, odštampati i potpisati i u skeniranoj elektronskoj kopiji priključiti ih elektronskoj prijavi.
  Sva ostala polja u prijavi se popunjavaju direktno u ovom formularu, u skladu sa upustvom pored svakog pitanja.
  Napomena: Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo.
  U slučaju da imate pitanja povodom popunjavanja prijave, možete da nam se obratiti putem mail-a euroguidance@tempus.ac.rs.

 • Podaci o podnosiocu prijave

 • Primer dobre prakse

 • Prilozi

 • Molimo vas da priložite dokaz o sprovođenju opisanih aktivnosti/usluga). To mogu biti materijali, fotografije, dokumenta, izveštaji, evaluacije, produkti aktivnosti ili drugi interesantni materijali koji mogu potkrepiti vaše tvrdnje.


  Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

 • Ukoliko želite možete priložiti ilustraciju (fotografiju, izgled publikacije, produkt radionica, i sl.) primera dobre prakse koji može biti objavljen u publikaciji povodom ovog takmičenja, kao i na sajtu takmičenja.


  Sve priloge je potrebno spakovati u .zip arhivu i priložiti kao jedan fajl. U slučaju fajlova većih od 10MB postavite fajlove na neki od servisa za deljenje fajlova (Dropbox, GDrive, WeTransfer, itd.) i u polje unesite link ka tom fajlu.

  *Prilikom prilaganja gore navedenih materijala, fotografija i sl. potrebno je voditi računa o poverljivosti podataka o licima, te je potrebno da ukoliko prikazujete fotografije ili lične podatke o pojednicima imate i njihove saglasnosti za korišćenje podataka o njima ili da se kroz način predstavljanja očuva privatnost pojedinaca.

 

Verification