Tim

Menadžment

Menadžment je odgovoran za sveukupnu organizaciju procesa rada Fondacije Tempus. Kontakt: office@tempus.ac.rs

Marija F O frame

Marija Filipović Ožegović

Upravitelj

Sofija D frame

Sofija Dukić

Zamenik upravitelja

Milena frame

Milena Jovanović

Pomoćnik upravitelja

Opšte informacije i odnosi sa javnošću

Kontakt:office@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Vlada frame

Vladimir Jovanović

Savetnik za odnose sa javnošću

Mašić frame

Sofija Mašić

Mlađi savetnik za odnose sa javnošću

Bogunović frame

Goran Bogunović

Mlađi savetnik za informisanje i mobilnost

Jelena D frame

Jelena Dragaš

Mlađi savetnik za informisanje i mobilnost

Grupa za visoko obrazovanje

Grupa za mlade

Nemanja frame

Kontakt: neo_serbia@erasmusplus.rs

Nemanja Dragićević

Koordinator

 

 

Grupa za visoko obrazovanje pruža podršku ustanovama i organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata u okviru Tempus i Erazmus+ programa u domenu visokog obrazovanja.

Srki frame

Kontakt: youth@tempus.ac.rs

Srđan Mitrović

Koordinator

 

 

Grupa za mlade pruža podršku organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za projekte ili sprovode projekte u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih.

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost

Vedrana frame

Kontakti: schools-vet@tempus.ac.rs, adult-education@tempus.ac.rs, etwinning@tempus.ac.rs

Vedrana Gašić

Koordinator

 

 

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih obavlja poslove vezane za podršku navedenim ciljnim grupama u pripremi i sprovođenju Erazmus+ projekata. Takođe, ova grupa sprovodi aktivnosti u okviru eTwinning i EPALE mreže u Srbiji.

Marko frame

Kontakti: euroguidance@tempus.ac.rs, scholarships@tempus.ac.rs, info@tempus.ac.rs

Marko Banković

Koordinator

 

 

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost je zadužena za rad Euroguidance centra, sprovođenje CEEPUS programa, kao i podršku pojedincima u vezi sa mogućnostima za mobilnost u okviru Erazmus+ programa.

Grupa za pravne i opšte poslove

Grupa za finansijske poslove

IrkaKontakt: office@tempus.ac.rs

Irena Žuvela

Koordinator

 

 

Grupa za pravne i opšte poslove nadležna je za organizaciju događaja, poslove validacije PIC broja za organizacije koje učestvuju u Erazmus+ programu, kao i za sve pravne i opšte poslove u okviru Fondacije.

Maya frameKontakt: finances@tempus.ac.rs

Maja Jaćimović

Koordinator

 

 

Grupa za finansijske poslove zadužena je za sve finansijske aspekte poslovanja Fondacije Tempus.

Poslednje modifikovano: jul 28, 2017Publikacije: