Youthpass

youthpass

Youthpass је алат за учеснике пројеката које финансира Програм Еразмус+: Млади у акцији. Овим алатом се описује оно што су радили и приказује оно што су учесници научили у контексту неформалног образовања током трајања неке пројектне активности (нпр. омладинске размене, Европског волонтерског сервиса, семинара, студијске посете, и сл.).

Youthpass је направљен како би се осигурало веће препознавање и признатост компетенција стечених неформалним учењем у току пројеката реализованих кроз Програм Еразмус+: Млади у акцији.

Сви учесници одобрених пројеката у омладинској компоненти програма Еразмус+ имају право да добију потврду за своје учествовање и учење у пројектима. Youthpass потврда је инструмент путем кога се стечена знања и вештине процењују на основу 8 кључних компетенци. На крају процеса издавања Youthpass-а учесници су свесни стечених компетенција и могу да покажу резултате свог учења.

Потврде издају организације или особе које раде с младима а које су укључене у пројекат. Зависно од врсте пројекта ову улогу може преузети организатор активности (координатор, тренер, ментор, итд.), као и млада особа или омладински радник који је учесник у том процесу.

Прочитајте више о Youthpass-у

Погледајте видео о Youthpass-у

Студија утицаја Youthpass-a  

Последње модификовано: април 10, 2017Публикације: