Еразмус+ програм – Резултати селекције пројеката из области образовања

У оквиру компоненте образовања програма Еразмус+, одобрени су бројни пројекти сарадње у склопу различитих програмских акција чија ће реализација кренути од школске 2015/2016. године.
Током првог позива за пројекте мобилности у високом образовању, Србија је добила око 40% од укупних средстава опредељених за Западни Балкан, и са око 230 пројеката држи убедљиво прво место по броју одобрених пројеката међународне мобилности. Овим пројектима је предвиђено да студенати и запослени на високошколским институцијама проведу одређено време на високошколским институцијама у земљама чланицама ЕУ, Турској, Норвешкој, Лихтенштајну, Македонији и Исланду студирајући односно радећи и размењујући искуства. На пример, у наредном периоду ће 13 високошколских институција из Пољске примити 132 студента и запослена из Србије, а у Србију послати 93 своја студента и запослена. 

У оквиру пројеката изградње капацитета у високом образовању, за регион Западног Балкана је одобрено укупно 14 пројеката са буџетом од преко 12 милиона евра од чега 6 пројеката координирају институције са Западног Балкана. Ови пројекти подразумевају подршку развоју истраживачких капацитета високог образовања у региону, успостављање институционалног оквира за развој треће мисије универзитета у Србији, развој нових студијских програма на тему управљања отпадом, геодезије као и развој студија кратког циклуса. Више информација о резултатима као и списак пројеката можете пронаћи на сајту Извршне агенције: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/capacity-building-in-higher-education-eaca042014_en   

У делу програма који се односи на Жан Моне пројекте, Универзитет Привредна академија у Новом Саду је добио финансирање за извођење једног модула. Поред тога, тренутно су у Србији активна четири Жан Моне пројекта и то на Универзитету у Београду, Универзитету уметности у Београду, Универзитету у Нису и Универзитету у Новом Саду. Резултате конкурса можете погледати овде: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/jean-monnet-activities-2015-eaca042014_en