eTWINNING OZNAKA ZA ŠKOLE

Kako bi rad škole na eTwinning portalu bio prepoznat, uvedena je nova oznaku za koju škole mogu da se prijave – eTwinning oznaka za škole.

Škole kojima je dodeljena oznaka imaće veću vidljivost na evropskom nivou i formiraće evropsku mrežu vodećih eTwinning škola koje će inspirisati budući razvoj eTwinning-a.

Pored toga, ove škole će biti prepoznate kao predvodnici u oblasti digitalne prakse, prakse bezbednosti na internetu, inovativnih i kreativnih pristupa pedagogiji,podsticanja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih i podsticanja saradničkih nastavnih praksi sa zaposlenima i učenicima.

Zaposleni i direktori škola kojima je dodeljena oznaka biće pozvani da učestvuju u namenskim programima profesionalnog usavršavanja.

Više informacija o kriterijumima i postupku dobijanja eTwinning oznake za škole možete da pogledate ovde.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2020 – 2021. godinu.  Ukupno 30 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2019 – 2020. godinu.  Ukupno 20 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.

Dodeljene su eTwinning oznake za škole (eTwinning School Label) za 2018 – 2019. godinu.  Ukupno 19 škola iz Srbije dobilo je eTwinning oznaku za škole.