Календар конкурса за предају пројеката 2016.

Рокови за подношење пројеката у области рада са младима, у оквиру Програма Еразмус+ Млади у акцији за 2016. су следећи:

 

Врсте пројеката: Рок: Статус организација/институција из Србије:
Кључна активност 1    
Пројекти за мобилност младих (Омладинске разменеи Европски волонтерски сервис) и мобилност омладинских радника
  • 2. фебруар 2016. до поднева
  • 26. април 2016. до поднева
  • 4. октобар 2016. до поднева
Искључиво партнери на пројекту
ЕВС пројекти великих размера              1. април 2016. до поднева Искључиво као учесници на пројекту
Кључна активност 2    
Стратешка партнерства
  • 2. фебруар 2016. до поднева
  • 26. април 2016. до поднева
  • 4. октобар 2016. до поднева
Искључиво партнери на пројекту  и само уколико учешће партнера из Србије доноси тзв. додатну вредност
Изградња капацитета у области рада са младима (Oмладински прозор за Западни Балкан) Подносилац пројекта и партнер
Кључна активност 3    
Сусрети између младих и доносилаца одлука
  • 2. фебруар 2016. до поднева
  • 26. април 2016. до поднева
  • 4. октобар 2016. до поднева
Искључиво партнери на пројекту  и само уколико учешће партнера из Србије доноси тзв. додатну вредност