Kalendar konkursa za predaju projekata 2016.

Rokovi za podnošenje projekata u oblasti rada sa mladima, u okviru Programa Erazmus+ Mladi u akciji za 2016. su sledeći:

 

Vrste projekata: Rok: Status organizacija/institucija iz Srbije:
Ključna aktivnost 1    
Projekti za mobilnost mladih (Omladinske razmenei Evropski volonterski servis) i mobilnost omladinskih radnika
  • 2. februar 2016. do podneva
  • 26. april 2016. do podneva
  • 4. oktobar 2016. do podneva
Isključivo partneri na projektu
EVS projekti velikih razmera              1. april 2016. do podneva Isključivo kao učesnici na projektu
Ključna aktivnost 2    
Strateška partnerstva
  • 2. februar 2016. do podneva
  • 26. april 2016. do podneva
  • 4. oktobar 2016. do podneva
Isključivo partneri na projektu  i samo ukoliko učešće partnera iz Srbije donosi tzv. dodatnu vrednost
Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) Podnosilac projekta i partner
Ključna aktivnost 3    
Susreti između mladih i donosilaca odluka
  • 2. februar 2016. do podneva
  • 26. april 2016. do podneva
  • 4. oktobar 2016. do podneva
Isključivo partneri na projektu  i samo ukoliko učešće partnera iz Srbije donosi tzv. dodatnu vrednost