Листа одобрених пројеката

Фондација Темпус је објавила резултате одабира пројеката за финансирање – за област стратешких партнерстава у стручном образовању и обукама, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+. Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 Бр. Реф.бр. Назив пројекта Носилац пројекта Предложени износ средстава
1 2017-1-RS01-KA202-000188 Deploying the Use of Apprenticeship-based Learning  Достигнућа младих у Србији, Београд  85,984.00 ЕУР 
2 2017-1-RS01-KA202-000192 Virtual Internships for Vocational Education and Training  Београдска отворена школа, Београд 67,263.00 ЕУР 
3 2017-1-RS01-KA202-000186 New skills for the new world Трговинско-угоститељска школа  “Тоза Драговић”, Крагујевац 35,355.00 ЕУР

 

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

 Бр. Реф.бр. Назив пројекта Носилац пројекта Предложени износ средстава
1 2017-1-RS01-KA202-000191 The schools of knowledge and skills Хемијско-технолошка школа, Суботица 27,035.00 ЕУР

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектном пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације не потпише уговор са Фондацијом Темпус.