Lista odobrenih projekata strateških partnerstava u visokom obrazovanju

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za svaki konkursni rok.

Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2019. godinu – rezultati odabira projekata strateških partnerstava za finansiranje za oblast visokog obrazovanja (KA203)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate iz drugog po redu konkursa u okviru kog su ustanove iz Srbije imale mogućnost da podnose projektne prijave za strateška partnerstava za oblast visokog obrazovanja (KA203). 

Projekat strateškog partnerstava predložen za finansiranje za oblast visokog obrazovanja (KA203) iz konkursnog roka 2019. je:

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA203-000880 New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program – LAW AND GENDER Univerzitet u Beogradu 248.731,00
2. 2019-1-RS01-KA203-000901 STEM in Heritage Sciences – HERISTEM  Univerzitet u Beogradu  322.424,00 


Odricanje od odgovornosti
: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu – rezultati odabira projekata strateških partnerstava za finansiranje za oblast visokog obrazovanja (KA203)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja (KA203), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Projekti strateških partnerstava predloženi za finansiranje za oblast visokog obrazovanja (KA203) iz konkursnog roka 2018. su:

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA203-000428 Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem Univerzitet u Beogradu 135.926,00
2. 2018-1-RS01-KA203-000432 Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems Univerzitet u Novom Sadu 98.476,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.