Формални предуслов за конкурисање за К101-мобилност за школе

Учешће образовно васпитних установа из Србије у Еразмус+ пројектима за мобилност у области општег образовања 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дефинисало је које врсте установа се могу сматрати школама, у контексту учешћа у програму Еразмус+ и конкретне врсте пројеката КА1 (101)– мобилност за област општег образовања, почев од конкурсног рока 2017. године и надаље:

Све јавне и приватне, основне и средње школе у Србији, школе за образовање националних мањина, као и друге школе, без обзира на то ко је оснивач, које имају дозволу за рад издату од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и које изводе опште образовање и васпитање према Закону о основама образовања и васпитања и Закону о средњем образовању и васпитању, треба посматрати као установе које задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за поменуту врсту пројеката Еразмус+ КА1 (101).

 

Врсте школа које испуњавају формални предуслов су:

 • Предшколска установа (мобилност се односи на васпитаче и друга лица која раде са децом од 3 године старости)
 • Основна школа;
 • Основна музичка школа;
 • Основна балетска школа;
 • Основна школа за ученике са сметњама у развоју;
 • Гимназија;
 • Средња стручна школа;
 • Средња уметничка школа;
 • Мешовита школа (гимназија и средња стручна или уметничка школа);
 • Средња школа за ученике са сметњама у развоју.
 • Основна и средња школа за ученике са сметњама у развоју.