Модел уговора за институције

Објављен модел уговора за институције које желе да размењују студенте  и наставно особље у оквиру програма Еразмус +

Европска комисије је објавила модел уговора који високообразовне институције из партнерских земаља (међу којима је и Србија) треба да склопе са институцијама из земаља Европске уније и других програмских земаља како би конкурисале за размене студената и особља (кључнa активност 1 Еразмус + програма).

Модел уговора (Inter-institutional Agreement) се може преузети са следећег линка:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements

Високошколске институције из Србије (партнерска земља) које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за размене не морају да поседују Еразмус повељу.

Све високошколске институције из програмских земаља морају да имају Еразмус повељу.

Важно је знати и да студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+ за шта ја основа постојање напред поменутог уговора.