Održana konferencija i okrugli sto „Organizacioni i operativni aspekti strukovnog visokog obrazovanja“

U sredu 22. juna, 2016. godine, održana je Konferencija Organizacioni i operativni aspekti strukovnog visokog obrazovanja, organizovana od strane Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u Srbiji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (HERE tim) na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska Politehnika.

Na skupu je bilo reči o temama od značaja za strukovno visoko obrazovanje kakve su: organizaciona struktura, finansiranje, modaliteti saradnje sa privredom, akreditacija, prenos ECTS kredita.

Na skupu su govorili dr Eva Cendon iz Nemačke (Deutsche Universität für Weiterbildung, Berlin – DUW Institute for Professional Education), dr Euđen Činč, gđa Sofija Dukić (Fondacija Tempus) i članovi HERE tima sa visokih strukovnih škola u Srbiji: dr Matija Sokola, dr Aleksandra Boričić i dr Vesna Colić.

Konferencija je nastavljena u četvrtak 23. juna, 2016. godine, u vidu okruglog stola.

Na skupu su govorili dr Eva Cendon iz Nemačke (Deutsche Universität für Weiterbildung, Berlin – DUW Institute for Professional Education), dr Dejan Blagojević, gđa Sofija Dukić (Fondacija Tempus) i članovi HERE tima sa visokih strukovnih škola u Srbiji: dr Matija Sokola i dr Siniša Đurašević.

Prezentacije održane na konferenciji i okruglom stolu se mogu pronaći na sledećim linkovima:

1. dr Eva Cendon – Universities of Applied Sciences in Austria and Germany – Facts and Figures

2. dr Euđen Činč – Professional Education of Preschool Teachers in the Republic of Serbia Experiences and Perspectives

3. dr Aleksandra Boričić –  Capacities of HE Colleges of applied studies in Serbia

4. dr Vesna Colić – Comparative analysis of the organisation of higher education in RS and Hungary

5. dr Matija Sokola – Case study: AEP at WMG Warwick – pioneers in UK part-time undergraduate programmes

6. dr Aleksandra Boričić – Comparative analysis of various aspects of the higher education professional system in the European Union (Germany, Portugal, Belgium) and Serbia

7.  dr Aleksandra Boričić – The capacity of vocational education in the Republic of Serbia

8. dr Siniša Đurašević – Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji