Отворен конкурс за Еразмус+ КА3 пројекте

Осигурање квалитета на европском нивоу у циљу повећања транспарентности и признавања вештина и квалификација (ЕАCEA 48/2015)

У оквиру КА3 компоненте Еразмус+ програма отворен је позив за пројекте који треба да подрже осигурање квалитета на европском нивоу у циљу повећања транспарентности и признавања вештина и квалификација. У овим пројектима могу да учествују институције из Србије.

Пројекти овог позива могу да пруже финансирање за три теме:

  • Тема А: Повезивање међународног секторског оквира или система квалификација и ЕQF-а (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning) и опис принципа осигурања квалитета, механизама и могућих критеријума квалитета за повезивање као и за доделу квалификација које из њега проистичу.
  • Тема Б: Повезивање међународних квалификација (једне или више) и EQF-а и опис принципа осигурања квалитета и механизама за доделу тих квалификације/квалификација.
  • Тема Ц: Развој једног или више могућих европских основних профила и њихово повезивање са EQF-ом и описивање принципа осигурања квалитета и механизама за доделу квалификација које из њега проистичу.

Конкурс је отворен до 29. фебруара 2016. године до 12 часова по бриселском времену.

Право конкурисања и учешћа имају међународне и националне стручне организације или асоцијације, јавна и приватна институције и организације које су повезане са националним оквиром квалификација, социјални партнери (ЕУ, национални и секторски), истраживачки центри, јавна и приватна тела за доделу квалификација, јавне и приватне образовне установе за обуке, јавне и приватне организације за осигурање квалитета или акредитацију.

Више информација о самом конкурсу, начину подношења пријаве, конкурсним формуларима и могућностима учешћа појединачних институција доступно је на следећем линку:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en