Otvoren konkurs za Erazmus+ KA3 projekte

Osiguranje kvaliteta na evropskom nivou u cilju povećanja transparentnosti i priznavanja veština i kvalifikacija (EACEA 48/2015)

U okviru KA3 komponente Erazmus+ programa otvoren je poziv za projekte koji treba da podrže osiguranje kvaliteta na evropskom nivou u cilju povećanja transparentnosti i priznavanja veština i kvalifikacija. U ovim projektima mogu da učestvuju institucije iz Srbije.

Projekti ovog poziva mogu da pruže finansiranje za tri teme:

  • Tema A: Povezivanje međunarodnog sektorskog okvira ili sistema kvalifikacija i EQF-a (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning) i opis principa osiguranja kvaliteta, mehanizama i mogućih kriterijuma kvaliteta za povezivanje kao i za dodelu kvalifikacija koje iz njega proističu.
  • Tema B: Povezivanje međunarodnih kvalifikacija (jedne ili više) i EQF-a i opis principa osiguranja kvaliteta i mehanizama za dodelu tih kvalifikacije/kvalifikacija.
  • Tema C: Razvoj jednog ili više mogućih evropskih osnovnih profila i njihovo povezivanje sa EQF-om i opisivanje principa osiguranja kvaliteta i mehanizama za dodelu kvalifikacija koje iz njega proističu.

Konkurs je otvoren do 29. februara 2016. godine do 12 časova po briselskom vremenu.

Pravo konkurisanja i učešća imaju međunarodne i nacionalne stručne organizacije ili asocijacije, javna i privatna institucije i organizacije koje su povezane sa nacionalnim okvirom kvalifikacija, socijalni partneri (EU, nacionalni i sektorski), istraživački centri, javna i privatna tela za dodelu kvalifikacija, javne i privatne obrazovne ustanove za obuke, javne i privatne organizacije za osiguranje kvaliteta ili akreditaciju.

Više informacija o samom konkursu, načinu podnošenja prijave, konkursnim formularima i mogućnostima učešća pojedinačnih institucija dostupno je na sledećem linku:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en