Питања и одговори

ОПШТА ПИТАЊА О ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+:

 •  Шта се десило са програмом Млади у акцији (2007–2013)?
  Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014–2020. године. Еразмус+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Темпус, Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији. Омладинска компонента програма Еразмус+ (познатија као Еразмус+: Млади у акцији) наставиће да подржава мобилност младих, омладинских радника и друге активности које су битне за младе.
 •  Колико финансијских средстава има програм Еразмус+ и колико је намењено компоненти која се бави младима?
  Укупна средства намењена програму, за цео период, износе 14,7 милијарди евра, док је издвајање за омладинску компоненту програма 10% од укупног буџета програма, тј. 1,47 милијарди евра.
 •  Колико дуго траје програм Еразмус+?
  Програм Еразмус+ се реализује у периоду од 2014. до 2020. године.
 •  Да ли Србија може да учествује у програму Еразмус+ и на који начин?
  Актери који имају право да учествују у свим активностима и пројектима програма Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније; Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и све друге земље света). Више информација о могућностима за актере из Србије у оквиру омладинске компоненте програма Еразмус+ можете пронаћи овде.

ПИТАЊА О КЉУЧНОЈ АКТИВНОСТИ 2 – ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ РАДА СА МЛАДИМА (ОМЛАДИНСКИ ПРОЗОР ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН)

 •  Да ли конзорцијум партнера на пројекту може дa укључује само две организације: по једну из програмске и партнерске земље?
  Не. Конзорцијум мора обухватати најмање три организације из најмање три различите земље, од којих једна мора бити програмска, а једна партнерска.
 •  Ми смо организација цивилног друштва, а партнери на пројекту су нам школе и општине из програмских и партнерских земаља. Да ли је ова врста сарадње могућа?
  Да, конзорцијум партнера у оквиру КА2 – Изградња капацитета може да укључи различите јавне или приватне организације и институције из програмских или партнерских земаља.
 •  Да ли синдикат може да буде подносилац пројекта испред конзорцијума партнера?
  Не. Подносилац пројеката може бити искључиво непрофитна организација, удружење, невладина организација, Национални омладински савет или јавно тело на локалном, регионалном или националном нивоу. Ипак, синдикат може учествовати у пројектима под окриљем КА2 – Изградња капацитета у својству партнера.
 •  Да ли уместо „Калкулатора удаљености“ (Distance calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?
  У програму Еразмус+ допринос путним трошковима је могућ само до висине предвиђене „Калкулатором удаљености“; према томе, ово је једини алат који је дозвољено користити за прорачун доприноса путних трошкова од стране програма Еразмус+. Уколико су путни трошкови већи од доприноса који је прописан програмом Еразмус+, потребно је суфинансирати трошкове.
 •  Колико минимум поена мора да има наша апликација како би ушла у разматрање?
  Сваки предлог пројекта се оцењује на неколико основа: (1) релевантност пројекта (највише 20 поена), (2) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 30 поена), (3) квалитет пројектног тима и договора о сарадњи (највише 30 поена) и (4) утицај и дисеминација (највише 20 поена). Да би пројекат био узет у разматрање, мора да буде оцењен са најмање 60 поена. Уз то, пројекат мора добити барем половину од максималног броја поена из сваке наведене категорије.
 •  Један од партнера на пројекту из програмске земље је због више силе морао да иступи из партнерства. Кога треба да обавестимо о томе?
  У овом случају треба се одмах обратити институцији са којом је склопљен уговор како би се ушло у процес промене партнера. У случају Кључне акције 2 – Изградња капацитета у области рада са младима то је Извршна агенција у Бриселу – ЕАЦЕА.
 •  У којој буџетској категорији се уписују додатни трошкови који проистичу из учешћа корисника колица у нашем пројекту?
  Трошкови који проистичу из посебних потреба учесника у пројекту уписују се у буџетску категорију „Special Needs Support“, укључујући и трошкове њиховог превоза и смештаја уколико они нису претходно наведени у категоријама „Travel“ и „Organisational Costs“. Сви трошкови који су намењени да се омогући учешће младима са смањеним могућностима, не укључујући путне трошкове и трошкове смештаја, наводе се у буџетској категорији „Exceptional Costs“.
 •  Колико се обично средстава уплаћује унапред, а колико по завршетку пројекта?
  У року од 30 дана од потписивања уговора о финансирању корисник средстава добија префинансирање у висини од 80% од одобреног буџета пројекта. Преосталих 20% кориснику средстава се додељује у року од 60 дана од датума када је Извршна агенција примила завршни извештај пројекта.
 •  Где могу да нађем примере одобрених пројеката?
  На следећим линковима: · Примери подржаних пројеката у Србији – листа одобрених пројеката, по роковима за пријаву у оквиру програма Еразмус+; · Erasmus+ Project Results – база одобрених пројеката у којој се могу наћи пројекти који припадају свим активним и завршеним програмима Европске комисије. У овој бази се може наћи и више информација о пројектима чији су подносиоци били актери из Србије.
 •  Који трошкови су покривени у ставци путни трошкови?
  Путни трошкови могу обухватати путне трошкове састанака између партнера на пројекту, који су у вези са имплементацијом и координацијом пројекта, као и конференције или омладинског догађаја великих размера. Такође, у оквиру буџета активности мобилности путни трошкови представљају допринос трошковима транспорта учесника (укључујући и особе у пратњи) од њиховог места боравка до места одржавања активности и назад. Поред тога, могу бити покривени и трошкови за добијање визе и трошкови повезани са добијањем визе или боравишне дозволе, али се ови трошкови морају навести у буџетској категорији „Exceptional Costs“.
 •  Како пронаћи партнере из ЕУ за наш пројекат на тему екологије?
  Партнери се могу тражити путем различитих онлајн база и портала; више информација је доступно овде. Такође, организације се могу умрежавати и на међународним догађајима у којима могу да учествују актери из Србије, чија се листа налази у Европском календару тренинга.

ПИТАЊА О ЕВРОПСКОМ ВОЛОНТЕРСКОМ СЕРВИСУ

 •  Ми желимо да кренемо са примањем међународних волонтера, шта треба да уради моја организација да би отпочела тај процес?
  Организација или институција из Србије која жели да шаље младе из Србије, угости ЕВС волонтера/ку и да учествује на ЕВС пројектима мора бити акредитована за то. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви ЕВС пројекти буду подједнако квалитетни, као и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета који су прописани у ЕВС Повељи. Више информација о овом процесу доступно је на линку ЕВС акредитација.
 •  У мом месту нема акредитоване организације или институције за ЕВС. Да ли може на ЕВС да ме пошаље организације/институција из другог места?
  Да, волонтере из Србије на ЕВС може слати било која организација или институција акредитована за ЕВС која се налази у Србији. Списак акредитованих организација је доступан на Европском омладинском порталу.
 •  Где могу да нађем пријаву за ЕВС акредитацију коју треба да попуни моја Канцеларија за младе?
  Формулар за акредитацију, као и сви остали потребни документи и детаљне информације, могу се наћи на интернет презентацији САЛТО Ресурсног центра за Југоисточну Европу.
 •  Ко спроводи акредитацију за ЕВС у Србији?
  Процес акредитације спроводи САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу у сарадњи са спољним тимом акредитора за ЕВС.
 •  Колико дуго траје ЕВС акредитација моје организације?
  Акредитација може трајати колико и програм Еразмус+, односно до краја 2020. године, али и краће. Организација која је кандидат за акредитацију сама предлаже жељени период трајања акредитације (у пријавном формулару за акредитацију), а САЛТО СЕЕ доноси финалну одлуку у односу на квалитет пријаве.
 •  Да ли можемо да повећамо број волонтера које примамо након што смо добили акредитацију?
  Могуће је. За сваки захтев за повећање броја волонтера за који је организација или институција акредитована можете се обратити САЛТО Ресурсном центру за Југоисточну Европу.
 •  За шест месеци пуним 30 година. Да ли ме ово дисквалификује као учесника Европског волонтерског сервиса?
  Волонтер има право да се пријави за ЕВС све док нема пуних 30 година у тренутку истека рока за подношење пројеката Националној агенцији или Извршној агенцији.
 •  Желим на ЕВС, али моји родитељи не могу да ми покрију већину трошкова боравка у иностранству. Који трошкови су ми покривени?
  Волонтерима се покривају сви или већи део путних трошкова, као и трошкови смештаја, исхране, здравственог осигурања, курса језика и скромног џепарца.
 •  Како наћи организацију која има акредитацију у Србији и у ЕУ где планирам на ЕВС?
  Списак свих организација акредитованих за ЕВС, из Србије и из ЕУ, доступан је на Бази података акредитованих организација.
 •  Чуо сам да се на ЕВС може само једном у животу. Да ли је то тачно?
  Младе особе могу учествовати прво у једном краткорочном ЕВС пројекту, који траје између 2 недеље и 2 месеца, након чега имају право учешћа у још једном дугорочном ЕВС пројекту, у трајању од 2 месеца до 10 месеци. Уколико волонтер комбинује краткорочни и дугорочни ЕВС, укупно трајање волонтирања кроз ЕВС не може бити дуже од 12 месеци.
  Уколико волонтер жели одмах на дугорочни ЕВС, он не може након тога ићи на краткорочни ЕВС.