Prijava za radionice za izradu predloga projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Ažurirano: Prijavljivanje za radionicu koja će biti održana u Novom Sadu je produženo do 09. januara u 17 časova. Svi prijavljeni će biti obavešteni o statusu prijave nakon isteka roka za prijavu.

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju sa naglaskom na razradu detaljnog opisa projekta. Radionice su namenjene predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao partneri. Ciljevi radionica su:

Objasniti neophodnost povezivanja narativnih delova projektne prijave u konzistentnu celinu bez ponavljanja navoda
Ukazati na zahteve vezane za svaki pojedinačni narativni deo prijave
Pomoći učesnicima da razumeju sve aspekte popunjavanja dodatnog dela prijave koji se odnosi na mobilnost

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 11. januar (sreda) – Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, od 10 do 16 časova
  • 13. januar (petak) – Rektorat Univerziteta u Nišu, od 10 do 16 časova
  • 17. januar (utorak) – Beograd, od 11 do 17 časova

Planirano je da sve tri radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionica.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara, najkasnije do ponedeljka, 09. decembra do 10 časova.

Broj učesnika radionice je ograničen. Učesnici treninga za pisanje matrice logičkog okvira imaće prednost pri odabiru za učešće, a vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova institucija i ujednačenom broju osoba iz iste institucije. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionica.