Sport

U delu programa Erazmus+ koji se odnosi na sport, naglasak je na transnacionalnim projektima za podršku amaterskom sportu i rešavanje prekograničnih izazova, poput nameštanja utakmica i drugih sportskih takmičenja, dopinga, nasilja, rasizma,svakog oblika netolerancije i diskriminacije, kao i za unapređenje dobrog upravljanja,ravnopravnosti polova, socijalne uključenosti i fizičke aktivnosti za sve.

U delu za sport podržane su tri vrste projekata:

– kolaborativna partnerstva

– mala kolaborativna partnerstva

– neprofitni sportski događaji

Sve aktivnosti dela programa za sport centralizovane su i u nadležnosti su Izvršneagencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) sa sedištemu Briselu.

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri u projektima kolaborativnih partnerstava, ali ne mogu da budu nosioci prijava.

Link za stranu Izvršne agencije na kojoj se nalaze detalji u vezi sa sportom: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnojagenciji putem mejla: EACEA-SPORT@ec.europa.eu