Објављен позив и водич за пријављивање за Еразмус+ за 2016

Објављен је нови Еразмус+ општи позив за предлоге пројеката за 2016. годину у којем се налазе рокови за све појединачне компоненте програма.

Више детаља о правилима, и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2016.

On-line пријавни формулари и пратећа документација је тренутно у изради и биће објављена у најкраћем року на сајтовима националних агенција (у случају децентрализованих акција) и Извршне агенције за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA):