Objavljen poziv i vodič za prijavljivanje za Erazmus+ za 2016

Objavljen je novi Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2016. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2016.

On-line prijavni formulari i prateća dokumentacija je trenutno u izradi i biće objavljena u najkraćem roku na sajtovima nacionalnih agencija (u slučaju decentralizovanih akcija) i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA):