Европска комисија објавила четврто издање извештаја Education and Training Monitor 2015

Четврто издање годишње публикације Европске комисије, Education and Training Monitor 2015, објављено је за 2015. годину. Овај извештај се бави системима образовања и обуке у Европи, и мери напредовање Европске уније у постизању циљева одређених Стратегијом Европа 2020. Поред тога, овај документ представља основу за годишње националне извештаје, који приказују индивидуални напредак земаља у оквиру Европских семестара.

Прикупљени подаци приказују напредак у образовању у европским земљама у последњих годину дана, али такође говоре о растућој потреби за већим степеном инклузивности и друштвене мобилности. Извештај показује да је у 2015. значајан број држава постигао циљеве постављене у Стратегији Европа 2020, који се тичу жељеног броја студената који завршавају високошколско образовање, и минимизирања броја ученика и студената који рано напуштају образовни систем. Ипак, публикација показује и да је много вероватније да ученици и студенти емигранти, или они који долазе из социјално неповољних средина, напусте образовање раније, него што је случај са њиховим вршњацима који живе у бољим условима. Извештај закључује да је потребно инвестирати у повећање инклузивности и друштвене мобилности у европским образовним системима.

Публикација Eurydice мреже, Структурни индикатори за мониторинг система образовања и обуке у Европи 2015. (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015), обезбеђује основне и комплементарне информације за неке од структурних индикатора који су укључени у публикацију Европске комисије Education and Training Monitor 2015. Овај извештај обухвата све чланице ЕУ, као и већину осталих земаља које учествују у Eurydice мрежи, укључујући и Србију. Документ садржи више од 30 индикатора из пет кључних области: предшколско васпитање и образовање, постигнућа у области основних вештина, високо образовање, запошљивост дипломаца и мобилност студената.