Prezentacije sa radionica za razradu predloga Erazmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Tokom decembra 2015. i januara 2016. godine održana je serija radionica za predstavnike i predstavnice institucija visokog obrazovanja i njihovih partnera za razradu predloga Erazmus+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Erazmus+ kancelarija u Srbiji stoji na raspolaganju svim institucijama koje razvijaju projekte za aktuelni konkursni rok (10. februar 2016. godine) za individualne konsultacije.

Prezentacije sa radionica možete preuzeti na sledećim linkovima:

Radionica 1 – Kreiranje matrice logičkog okvira

I-01 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

I-02 – Matrica logičkog okvira

I-03 – Indikatori

 

Radionica 2 – Razrada detaljnog opisa projekta, razrada radnog plana i budžeta projekta

II-01 Detaljan opis projekta

II-02 Izrada budžeta