Aкредитација – Европскa иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps)

Увођењем Европске иницијативе за солидарност (ЕСЦ), као и изузимањем волонтерских пројеката из програма Еразмус+ и њиховим увођењем у ЕСЦ од краја 2018. године надаље, досадашњи процес акредитовања организација за Европски волонтерски сервис/Волонтерске пројекте у оквиру Еразмус+ програма замењен је акредитацијом за Ознаку квалитета у оквиру Европске иницијативе за солидарност. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета.

У оквиру ЕСЦ, организације се могу акредитовати за три ознаке квалитета, и то за: volunteering, traineeships, jobs, при чему се организације из партнерских земаља (укључујући Србију) тренутно могу акредитовати само за volunteering ознаку квалитета, с обзиром да организације и млади из Србије унутар ЕСЦ могу учествовати само у волонтерским активностима а актери из Србије само као партнери током 2019. године.

Организације могу да поднесу захтев у било ком тренутку, и добију ознаку квалитета (Quality Label) што је предуслов за учешће у ЕСЦ, уколико испуне стандарде квалитета. Процес акредитације обично траје 2-3 месеца и бесплатан је.

Важна напомена: Организацијама које поседују акредитацију из Еразмус+ програма за Европски волонтерски сервис/Волонтерске пројекте се постојећа акредитација вреднује као еквивалент  акредитацији за Ознаку квалитета у оквиру Европске иницијативе за солидарност. Обе врсте акредитација могу важити најдуже закључно са 2020. годином.

Базу акредитованих организација унутар Еразмус+ програма можете пронаћи у ЕВС бази података. У Србији тренутно постоји око 45 организација и институција које поседују ову акредитацију.

Детаљније инфромације о процесу акредитације за ЕСЦ ознаку квалитета могу се пронаћи на сајту САЛТО ресурсног центра за Југоисточну Европу, који је надлежан за акредитацију организација из Србије, на овом линку. Иста организација била је надлежна за акредитовање организација за Волонтерске пројекте – ЕВС унутар Еразмус+ програма.