Aкредитација – Европскa иницијатива за солидарност (European Solidarity Corps)

Увођењем Европске иницијативе за солидарност (ЕСЦ), као и изузимањем волонтерских пројеката/активности из програма Еразмус+ (осим у КА2 пројектима Изградње капацитета) и њиховим увођењем у ЕСЦ од краја 2018. године надаље, досадашњи процес акредитовања организација за Европски волонтерски сервис/Волонтерске пројекте у оквиру Еразмус+ програма замењен је акредитацијом за Ознаку квалитета у оквиру Европске иницијативе за солидарност. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета.

У оквиру ЕСЦ, организације се могу акредитовати за три ознаке квалитета, и то за: volunteering, traineeships, jobs, при чему се организације из партнерских земаља (укључујући Србију) тренутно могу акредитовати само за volunteering ознаку квалитета, с обзиром да организације и млади из Србије унутар ЕСЦ могу учествовати само у волонтерским пројектима/активностима а актери из Србије тренутно само као партнери.

Организације могу да поднесу захтев у било ком тренутку, и добију ознаку квалитета (Quality Label) што је предуслов за учешће у ЕСЦ, уколико испуне стандарде квалитета. Процес акредитације обично траје 2-3 месеца и бесплатан је.

Важна напомена: Организацијама које поседују акредитацију из Еразмус+ програма за Европски волонтерски сервис/Волонтерске пројекте се постојећа акредитација вреднује као еквивалент  акредитацији за Ознаку квалитета у оквиру Европске иницијативе за солидарност. Обе врсте акредитација могу важити најдуже до 31.12.2020. годином.

Базу акредитованих организација за Волонтерске активности у оквиру програма Еразмус+ и за Волонтирање у оквиру програма Европске иницијативе за солидарност можете пронаћи у бази података Европског омладинског портала (European Youth Portal). У Србији тренутно постоји око 33 организације и институције које поседују ову акредитацију.

Детаљније инфромације о процесу акредитације за ЕСЦ ознаку квалитета могу се пронаћи на сајту САЛТО ресурсног центра за Југоисточну Европу, који је надлежан за акредитацију организација из Србије, на овом линку. Иста организација била је надлежна за акредитовање организација за Волонтерске пројекте – ЕВС унутар Еразмус+ програма.