Aкредитација

Организација/институција из Србије која жели да шаље младе из Србије, угости волонтера и да учествује на волонтерским пројектима у оквиру програма Еразмус+, мора бити акредитована за то. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета који су прописани у ЕВС Повељи.

Salto South East Europe RGB vertical - 450Акредитација организација се одвија под окриљем САЛТО ресурсних центара; за организације, КзМ и институције из Србије је надлежан САЛТО СЕЕ  – САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу, који се налази у Љубљани. Процедуру акредитације, као и пријавни формулар, можете пронаћи на презентацији САЛТО СЕЕ Ресурсног центра. Иако је током 2016. године Србије ушла у процес припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, пријавни формулар за акредитацију је потребно попунити на енглеском језику.

Базу свих акредитованих организација можете пронаћи у ЕВС бази података.

У Србији тренутно постоји око 40 организација и институција које имају акредитацију за волонтерске пројекте и које могу да сарађују са преко 5.000 организација и институција из програмских земаља.

Процес акредитације је бесплатан!

Не постоји рок за предају апликације за акредитацију за волонтерске пројекте. Од момента предаје пријавног формулара процес акредитације у просеку траје седам недеља.

Добијена акредитација може важити за читав период трајања програма Еразмус+ или за краћи период, а у зависности од тога шта је организација/институција навела у свом пријавном формулару, али и од резултата периодичних контрола које се спроводе како би се проверило да ли претходно акредитоване организације/институције још увек испуњавају захтеване стандарде квалитета.

Последње модификовано: јануар 9, 2018Публикације: