Aкредитација – Европски Волонтерски Сервис

Организација/институција из Србије која је желла пре 2018. године да шаље младе из Србије, угости волонтера и да учествује на волонтерским пројектима у оквиру програма Еразмус+, морала је бити акредитована за то. Основна идеја је била да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни и да организације које су слале и примале волонтере поштују стандарде квалитета који су били прописани у ЕВС Повељи.

Salto South East Europe RGB vertical - 450Акредитација организација се одвијала под окриљем САЛТО ресурсних центара; за организације, КзМ и институције из Србије је надлежан је био САЛТО СЕЕ  – САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу, који се налази у Љубљани. Процедуру акредитације, као и пријавни формулар, могли сте пронаћи на презентацији САЛТО СЕЕ Ресурсног центра. Иако је током 2016. године Србије ушла у процес припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, пријавни формулар за акредитацију је било потребно попунити на енглеском језику.

Базу свих акредитованих организација сте могли пронаћи у ЕВС бази података.

У Србији је од 2013. до 2018. постојало преко 40 организација и институција које су имале акредитацију за волонтерске пројекте и које су могле да сарађују са преко 5.000 организација и институција из програмских земаља. Организацијама којима ЕВС акредиација траје након 2018. године омогућено је учешће у програму Европске снаге солидарности (European Solidarity Corps), а по истеку ЕВС акредитације неопходно је поднети захтев за Ознаку квалитета у оквиру програма Европске снаге солидарности. Више информација о актуелном процесу акредитације можете пронаћи на линку овде.

Процес акредитације је био бесплатан!

Није постоји рок за предају апликације за акредитацију за волонтерске пројекте. Од момента предаје пријавног формулара процес акредитације у просеку је трајао седам недеља.

Добијена акредитација је могла важити за читав период трајања програма Еразмус+ или за краћи период, а у зависности од тога шта је организација/институција навела у свом пријавном формулару, али и од резултата периодичних контрола које су се спроводиле како би се проверило да ли претходно акредитоване организације/институције још увек испуњавају захтеване стандарде квалитета.

Последње модификовано: October 25, 2018Публикације: