Akreditacija

Organizacija/institucija iz Srbije koja želi da šalje mlade iz Srbije, ugosti volontera i da učestvuje na volonterskim projektima u okviru programa Erazmus+, mora biti akreditovana za to. Osnovna ideja jeste da se na ovaj način obezbedi da svi volonterski projekti budu podjednako kvalitetni i da organizacije koje šalju i primaju volontere poštuju standarde kvaliteta koji su propisani u EVS Povelji.

Salto South East Europe RGB vertical - 450Akreditacija organizacija se odvija pod okriljem SALTO resursnih centara; za organizacije, KzM i institucije iz Srbije je nadležan SALTO SEE  – SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu, koji se nalazi u Ljubljani. Proceduru akreditacije, kao i prijavni formular, možete pronaći na prezentaciji SALTO SEE Resursnog centra. Iako je tokom 2016. godine Srbije ušla u proces pripremnih mera za punopravno učešće u Erazmus+ programu, prijavni formular za akreditaciju je potrebno popuniti na engleskom jeziku.

Bazu svih akreditovanih organizacija možete pronaći u EVS bazi podataka.

U Srbiji trenutno postoji oko 40 organizacija i institucija koje imaju akreditaciju za volonterske projekte i koje mogu da sarađuju sa preko 5.000 organizacija i institucija iz programskih zemalja.

Proces akreditacije je besplatan!

Ne postoji rok za predaju aplikacije za akreditaciju za volonterske projekte. Od momenta predaje prijavnog formulara proces akreditacije u proseku traje sedam nedelja.

Dobijena akreditacija može važiti za čitav period trajanja programa Erazmus+ ili za kraći period, a u zavisnosti od toga šta je organizacija/institucija navela u svom prijavnom formularu, ali i od rezultata periodičnih kontrola koje se sprovode kako bi se proverilo da li prethodno akreditovane organizacije/institucije još uvek ispunjavaju zahtevane standarde kvaliteta.

Poslednje modifikovano: januar 9, 2018Publikacije: