Akreditacija – Evropski Volonterski Servis

Organizacija/institucija iz Srbije koja je žella pre 2018. godine da šalje mlade iz Srbije, ugosti volontera i da učestvuje na volonterskim projektima u okviru programa Erazmus+, morala je biti akreditovana za to. Osnovna ideja je bila da se na ovaj način obezbedi da svi volonterski projekti budu podjednako kvalitetni i da organizacije koje su slale i primale volontere poštuju standarde kvaliteta koji su bili propisani u EVS Povelji.

Salto South East Europe RGB vertical - 450Akreditacija organizacija se odvijala pod okriljem SALTO resursnih centara; za organizacije, KzM i institucije iz Srbije je nadležan je bio SALTO SEE  – SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu, koji se nalazi u Ljubljani. Proceduru akreditacije, kao i prijavni formular, mogli ste pronaći na prezentaciji SALTO SEE Resursnog centra. Iako je tokom 2016. godine Srbije ušla u proces pripremnih mera za punopravno učešće u Erazmus+ programu, prijavni formular za akreditaciju je bilo potrebno popuniti na engleskom jeziku.

Bazu svih akreditovanih organizacija ste mogli pronaći u EVS bazi podataka.

U Srbiji je od 2013. do 2018. postojalo preko 40 organizacija i institucija koje su imale akreditaciju za volonterske projekte i koje su mogle da sarađuju sa preko 5.000 organizacija i institucija iz programskih zemalja. Organizacijama kojima EVS akrediacija traje nakon 2018. godine omogućeno je učešće u programu Evropske snage solidarnosti (European Solidarity Corps), a po isteku EVS akreditacije neophodno je podneti zahtev za Oznaku kvaliteta u okviru programa Evropske snage solidarnosti. Više informacija o aktuelnom procesu akreditacije možete pronaći na linku ovde.

Proces akreditacije je bio besplatan!

Nije postoji rok za predaju aplikacije za akreditaciju za volonterske projekte. Od momenta predaje prijavnog formulara proces akreditacije u proseku je trajao sedam nedelja.

Dobijena akreditacija je mogla važiti za čitav period trajanja programa Erazmus+ ili za kraći period, a u zavisnosti od toga šta je organizacija/institucija navela u svom prijavnom formularu, ali i od rezultata periodičnih kontrola koje su se sprovodile kako bi se proverilo da li prethodno akreditovane organizacije/institucije još uvek ispunjavaju zahtevane standarde kvaliteta.

Poslednje modifikovano: October 25, 2018Publikacije: