Активности Информативног центра Фондације Темпус у мају 2019. године

Информативни центар Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат), у склопу свог месечног програма активности током маја 2019. године, организује и учествује у низу догађаја:

Радионице, вебинари и консултације за ученике завршних разреда основне и средње школе „Шта после матуре?”:

Вебинар за родитеље: ”Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања?“, 10. мај, 17-17:45 часова

Презентација: „Волонтирање младих у Европи”, 7. мај, 17-18 часова

Вебинар: „Волонтирање младих у Европи”, 8. мај, 17-18 часова

Презентација за наставнике/стручне сараднике: „Еразмус+ мреже и платформе за професионално усавршавање наставника”, 21. мај, 17-18 часова

Вебинар за наставнике/стручне сараднике: „Активности подршке каријерном вођењу и саветовању у школама”, 28. мај, 17-18 часова

Вебинар за студенте и наставно особље: ”Искусите размене кроз CEEPUS мреже”, 30. мај, 16:30-17:30 часова

Представљање на „Сајму летњих могућности”, 24. мај, 14-18 часова

Средом, 8, 15. и 22. маја(радионице) и уторком, 7, 14. и 21. маја (вебинари)

„Шта после матуре?

Tоком маја, Euroguidance центар наставља да организује активности подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа који трагају за одговором на питање „Шта после матуре?”. Радионице „Шта после матуре?” одржавају се у Инфо центру Фондације Темпус (Београд, Теразије 39, I спрат) и имају за циљ да помогну ученицима завршних разреда средње школе да, кроз интерактивне вежбе, нађу одговоре на њима важна питања о будућим корацима у каријери након завршетка средње школе.

Истоимени вебинари, у облику презентације путем интернета, намењени су пре свега ученицима 8. разреда основних школа, као и ученицима завршних разреда средњих школа изван Београда.

Описи радионица:

  • Радионица „Препознај своје јаке стране” одржава се 8.5.2019.од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице ученици имају прилику да опишусвоје вештине, радне навике, особине и интересовања, као и да их повежу са различитима занимањима, радним местима, студијским програмима.

Истоимени вебинар одржава се 7.5.2019. од 12.30 до 13.30.

  • Радионица „Упознај занимања” одржава се 15.5.2019.од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице ученици имају прилику да сазнају на које начине могу да прикупе информације о занимањима и факултетима, као и да опишу карактеристике занимања и образовних програма које су њима важне и значајне.

Истоимени вебинар одржава се 14.5.2019. од 12.30 до 13.30.

  • Радионица „Истражи своје каријерне опције” одржава се 22.5.2019. од 11 до 14 часова. У оквиру ове радионице, ученици прикупљене информације процењују и креирају своје опције кроз низ практичних вежби. Имају прилику да науче различите технике доношења одлука и да на крају радионице дефинишу конкретне опције нпр. ужи избор факултетана којима ће полагати пријемни испит.

Истоимени вебинар одржава се 21.5.2019. од 12.30 до 13.30.

Заинтересовани ученици се могу пријавити за учешће на једној или више радионица путем пријавног формулара.

Заинтересовани ученици и наставници са групама ученика (одељењима) се могу пријавити за праћење једног или више вебинара путем пријавног формулара.

Одговоре на често постављана питања о овим радионицама можете прочитати на страници Често постављана питања. 

Среда, 10. мај

Вебинар за родитеље: Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања?

На вебинару који се организује у петак, 10. маја у 17 часова,  родитељи ће имати прилику да сазнају за које кораке у избору средње школе, студијског програма или занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног, односно пријемног испита.

За пријаву за учешће на вебинару потребно је попунити кратак регистрациони упитник.

Четвртак, 16. мај

Вебинар: Избор средње школе

Вебинар, којисе одржава 16. маја 2019. године од 12:30 до 13:15 часова, намењен је ученицима 8. разредаосновних школа, као подршка при размишљању о средњим школама (образовним профилима) и њиховом рангирању приликом састављања листе жеља. Поред представљања честих питања и дилема са којима се мали матуранти сусрећу док размишљају о избору средње школе, биће представљене практичне смернице за доношење одлуке о наредном нивоу образовања.

Вебинар могу самостално да прате ученици 8. разреда из свих школа у Републици Србији, њихови родитељи, као и наставници са својим ученицима групно путем једног рачунара и пројектора, нпр. током часа одељенског старешине.

Пријављивање се врши попуњавањем регистрационог формулара.

Петак, 17. мај

Вебинар: Како савладати трему пред пријемни испит?

На вебинару који се одржава у петак, 17. маја 2019. године у периоду 12:30-13:15 часова, ученици завршних разреда средњих школа имаће прилику да сазнају различите начине за превазилажење треме и осмисле свој план за суочавање са тремом приликом полагања пријемног испита.

Вебинар могу самостално да прате ученици завршних разреда из свих школа у Републици Србији, као и наставници са својим ученицима групно путем једног рачунара и пројектора, нпр. током часа одељенског старешине или као активност тима за каријерно вођење.

Пријављивање се врши попуњавањем регистрационог формулара, а рок за пријаву је 17. мај 2019. године у 12 часова.

Четвртак, 23. мај

Радионица: Како написати добар CV?

Радионица је намењена ученицима средњих школа, а посебно онима који након средње школе желе да ступе у свет рада или им је CV потребан као део пријаве за упис и/или пријаве за стипендију. Кроз ову бесплатну радионицу, ученици ће сазнати:

  • из којих делова се састоји добар CV,
  • који су подаци који се наводе у сваком од обавезних делова и која је мера у њиховом навођењу,
  • зашто је важна самопроцена вештина,
  • које су најчешће грешке при састављању биографије и како их избећи,
  • корисне савете базиране на искуству оних који врше одабир кандидата.

Радионица ће се одржати у четвртак, 23. маја,од 14 до 17 часова у просторијама Инфо центра Фондације Темпус. За радионицу се могу пријавити директно ученици или их могу пријавити њихове разредне старешине или наставници слањем мејла Europass националном центру на europass@tempus.ac.rs.

Уторак, 7. мај (презентација) и среда, 8. мај (вебинар)

Презентација и вебинар: Волонтирање младих у Европи

Презентација и вебинар исте садржине организују се у оквиру Европске недеље младих и намењена је свим младима (узраста до 30 година) заинтересованим за учење и усавршавање путем волонтирања у Европи. Шта (ни)је волонтирање и зашто је важно? Која знања и вештине млада особа стиче волонтирањем у иностранству? Који програми све то омогућавају? Одговоре на ова и друга питања присутнима ће понудити кратка презентација и видео клипови са искуствима волонтера, као и дискусија самих посетилаца.

Презентација се одржава у уторак, 7. маја у 17 часовау просторијама Информативног центра Фондације Темпус (Теразије 39/I, Београд).

Вебинар се одржава у среду, 8. маја у 17 часова.

За пријаву учешћа потребно је попунити кратак пријавни формулар.

Уторак, 21. мај

Презентација: Еразмус+ мреже и платформе за професионално усавршавање наставника

Презентација, je намењена запосленима у основним и средњим школама, предшколским установама и установама за образовање одраслих. Присутни ће бити у прилици да се информишу о могућностима за професионално усавршавање и повезивање са колегама широм Европе, путем Еразмус+ платформи и мрежа (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass i Eurydice), независно од тога да ли већ учествују или планирају учешће у Еразмус+ пројектима.

За пријаву на догађај је потребно попунити кратак регистрациони формулар.

Уторак, 28. мај

Вебинар: Активности подршкекаријерном вођењу и саветовању у школама

Вебинар је намењен наставницима, стручним сарадницима, представницима тимова за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију, као и другим заинтересованима који спроводе и/или развијају активности каријерног вођења и саветовања у својим школама.

Присутни ће бити у прилици да сазнају све о активностима и ресурсима Фондације Темпус намењеним стручном усавршавању запослених у школама – акредитованим семинарима, националним и међународним конференцијама, обукама, вебинарима и сличним догађајима, као и да се информишу о другим ресурсима, примерима добрих пракси и могућностима за умрежавање са колегама у Србији и иностранству. Додатно, биће речи и о активностима подршке које су намењене ученицима завршних разреда, попут индивидуалних консултација и интерактивних радионица на теме: доношењe одлука у вези са наставком школовања, избор занимања, писањe CV-a и друге.

Вебинар се одржава у уторак, 28. маја у 17 часова.

За пријаву учешћа на вебинару потребно је попунити кратак пријавни формулар.

 

Четвртак, 30. мај

Вебинар: ”Искусите размене кроз CEEPUS мреже”

Фондација Темпус – Национална CEEPUS канцеларија у четвртак, 30. маја у 16:30 часова организује бесплатни вебинар ”Искусите размене кроз CEEPUS мреже”. Вебинар се организује за све студенте или чланове наставног особља на државним високошколским установама у Републици Србији који су заинтересовани за стипендирану мобилност у некој од држава средње или југоисточне Европе.

Тренутно је у току пријављивање студената и академског особља са државних високошколских установа за CEEPUS размене током зимског семестра 2019/20. године које траје до 15. јуна, након чега ће се до 31. октобра наставити аплицирање CEEPUS кандидата за летњи семестар.

Рок за пријаву за вебинар је 30. мај у 13 часова, а за учешће на вебинару је потребно попунити кратку пријаву на следећем линку.

 

Догађаји и активности изван Информативног центра

Петак, 24. мај

Представници Фондације Темпус и ове године ће учествовати на Сајму летњих могућности у организацији Портала Млади, који се одржава на 6. спрату Палате ”Београд” од 14 до 18 часова.

Фондација Темпус ће путем свог штанда представити могућности за мобилност које су студентима и младима доступне кроз Еразмус+ и CEEPUS програм, попут учешћа у омладинским разменама, волонтирању, стипендираним студијама и слично. 

Сталне активности током маја

Индивидуалне консултације за ученике средњих школа: Шта да радим после матуре?

Фондација Темпус – Euroguidance центар организује за матуранте индивидуалне консултације – разговоре са психологом/саветником, као још један начин подршке приликом доношења одлуке на питање: „Шта да радим после матуре?“. Током маја месеца консултације се одржавају сваког четвртка (9, 16, 23.и 30. мај) у периоду од 14 до 17 часова у просторијама Инфо центра Фондације Темпус. За ученике који нису из Београда, разговори се одвијају путем Скајпа.

За пријаву на индивидуалне консултације је потребно попунити кратак регистрациони формулар.

Facebook live chat

Сви они који нису у могућности да посете Информативни центар Фондације Темпус и из прве руке добију жељене информације, поред мејла и телефона, на располагању имају и могућност директног информисања путем друштвене мреже Facebook, коришћењем chat опције.

Сваке среде од 16-17 часова и сваког петка од 12-13 часова, представници Фондације Темпус су на располагању за питања путем live chat комуникације на друштвеној мрежи Facebook.

За све додатне информације можете посетити Информативни центар Фондације Темпус сваког радног дана од 10 до 18 часова на адреси Теразије 39/I, Београд, као и контактирати путем телефона 011 33 42 430 (опција 1) или путем мејла info@tempus.ac.rs.