Ažuriran spisak dostupnih Erazmus Mundus zajedničkih master programa

U susret predstojećem konkursnom roku za prijavu na Erazmus Mundus zajedničke master programe (Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD) u akademskoj 2020/2021. godini, Evropska komisija je ažurirala spisak ovih programa, koji je dostupan na njenom sajtu. Lista obuhvata 44 nova, a ukupno oko 120 master programa, iz različitih studijskih oblasti, za koje mogu konkurisati i kandidati iz Srbije.

Moguće je prijaviti se za najviše tri master programa u jednom konkursnom roku, a prijava za upis na studije automatski podrazumeva i prijavu za Erazmus+ stipendiju, koja obuhvata iznos od 1000 evra mesečno za troškove života, pokrivenu školarinu, dodatne mogućnosti koje se tiču troškova putovanja i preseljenja, kao i zdravstvenog osiguranja.

Konkursi su najčešće otvoreni između oktobra i januara, a prijave se vrše direktno preko sajtova željenih master programa sa liste, u rokovima koje svaki konzorcijum programa zasebno precizira.

Erazmus Mundus zajednički master programi su većinom dvogodišnji interdisciplinarni masteri koji se izvode na engleskom jeziku i koji u okviru istog ciklusa podrazumevaju studiranje na najčešće dva do tri univerziteta u različitim evropskim zemljama koji zajednički izvode program.