Изабрани чланови тренерског тима Фондације Темпус

Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење Еразмус+ програма у области образовања, обука и омладине у Републици Србији, у септембру је расписала јавни позив за укључивање спољних стручњака у базу тренера Фондације Темпус. Путем овог конкурса, одабрани су нови чланови и чланице тренерског тима Фондације Темпус.

Задаци базе тренера су осмишљавање, реализација и процена успешности вишедневних обука у циљу оспособљавања корисника и потенцијалних корисника у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма. Обуке су већином националног карактера, док ће један део бити међународног карактера у оквиру активности транснационалне сарадње.

Обуке националног карактера имају за циљ изградњу капацитета омладинског сектора у Републици Србији, како би актери из Србије у што већој мери и што квалитетније узели учешће у омладинској компоненти Еразмус+ програма. Обуке обухватају подизање капацитета за припрему и имплементацију пројеката у оквиру Еразмус+ програма, са посебним фокусом на мобилност младих и мобилност омладинских радника. Активности транснационалне сарадње (Transnational Co-operation Activities – TCA) су догађаји намењени обукама и умрежавању на међународном нивоу са циљем подизања квалитета имплементације Еразмус+ програма, намењени актерима активним у раду са младима. Ове активности ће у будућности подстицати и међусекторску сарадњу и укључиће заинтересоване стране из сектора образовања одраслих, школа, високошколских институција, као и пословног сектора.

Нови чланови и чланице тренерског тима Фондације Темпус су:

1. Александар Вајзнер
2. Валентина Антић
3. Војислава Томић
4. Данијела Маторчевић
5. Дарко Марковић
6. Дејана Балтес
7. Домагој Ковачић
8. Игор Јездимировић
9. Јелена Илић
10. Јелена Ристић Бероња
11. Јелена Спасовић
12. Марија Фармер
13. Петар Ђуровић
14. Снежана Бачлија Кнох