Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018.: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast mladih u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018. Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili… pročitajte više

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

U sklopu podrške razvoju sektora obrazovanja i učešća u Erazmus+ programu, Fondacija Tempus zaposlenima u obrazovnim i omladinskim organizacijama i institucijama pruža podršku kroz organizovanje info dana, radionica, seminara, konferencija, vebinara i konsultacijama koje organizujemo tokom cele godine. Želimo da naglasimo da je Fondacija Tempus jedini zvanični predstavnik Erazmus+ programa u Srbiji i stoga je… pročitajte više

Održan trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Dvadeset predstavnika omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima, kancelarija za mlade, osnovnih i srednjih škola i drugih institucija iz cele Srbije učestvovalo je na četvorodnevnom treningu o pripremi i sprovođenju međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji. Događaj je organizovala Fondacija Tempus od 5. do 8. juna 2018. godine u… pročitajte više

Poziv na trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Fondacija Tempus organizuje trening o pripremi i realizaciji projekata međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 5-8. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima. Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i… pročitajte više

1 2 3 25

Publikacije: