Novi okvir Ključnih kompetencija celoživotnog učenja i promena Youthpass

Savet Evropske Unije je u maju 2018. godine doneo preporuku za novi okvir ključnih kompetencija celoživotnog učenja. Svrha okvira ključnih kompetencija je ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje kako bi se održavale i/ili sticale veštine koje omogućavaju puno učešće u modernom društvu i tržištu rada. Novi okvir ključnih kompetencija se razlikuje od prethodnog,  a… pročitajte više

Aktivnosti Informativnog centra u avgustu 2019. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom avgusta 2019. godine, organizuje događaje: Prezentacija: Alati i resursi za predstavljanje i mobilnost studenata i mladih u Evropi, 13. avgust, 17 časova Vebinar: Studiraj u Srbiji, 23 avgust, 17 časova Vebinar za studente na mobilnosti: Kulturni šok i kako ga prevazići,… pročitajte više

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u julu 2019. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom jula 2019. godine, organizuje sledeće događaje: Okupljanje nove generacije Erazmus Mundus stipendista, 02. jul, 15 časova Prezentacija za studente na mobilnosti: Kulturni šok i kako ga prevazići, 09. jul, 17 časova Vebinar za studente na mobilnosti: Kulturni šok i kako ga… pročitajte više

Rezultati konkursnog roka za 2019 – projekti strateških partnerstava za mlade

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast mladih (KA205), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu EAC/A03/2018), programa Erazmus+ (prvi konkursni rok -12.02.2019). Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena… pročitajte više

Rezultati konkursnog roka za 2019 – projekti mobilnosti za mlade

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnost mladih (KA105), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018), programa Erazmus+, prvi konkursni rok 12.02.2019. Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su… pročitajte više


Publikacije: