Nedelja škola

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Fondacija Tempus po prvi put organizuje „Nedelju škola“, tokom koje će nizom aktivnosti informisati sve zainteresovane o mogućnostima koje škole i predškolske ustanove imaju u okviru programa Erazmus+. „Nedelja škola“ će trajati od 28.08.2017 do 01.09..2017. godine, a u tom periodu biće organizovane sledeće aktivnosti: 28.08.2017. godine Akreditovani seminar za nastavnike srednjih škola „Karijerno… pročitajte više

Poziv na još jedan trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u Erazmus+ programu

Fondacija Tempus raspisuje poziv za učešće na još jednom treningu o pripremi projekata i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji.Trening se održava drugi put sa ciljem osnaživanja organizacija i institucija iz Srbije za korišćenje novih finansijskih mogućnosti u okviru programa Erazmus+ Mladi u akciji. Tokom pripremnih mera, predviđen je porast sredstava… pročitajte više

Održana dva treninga za podizanje kapaciteta organizacija i institucija aktivnih u radu sa mladima u Srbiji

Fondacija Tempus je tokom maja održala dva treninga u Ekološkom Centru Radulovački u Sremskim Karlovcima čiji je cilj bio podizanje kapaciteta organizacija i institucija aktivnih u radu sa mladima u Srbiji.Prvi trening bio je namenjen pružanju podrške organizacijama i institucijama zainteresovanim za akreditaciju za Evropski Volonterski Servis u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji. Akreditacija… pročitajte više

Poziv na trening o pripremi projekata i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Fondacija Tempus raspisuje poziv za učešće na treningu o pripremi projekata i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji. Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera koji su… pročitajte više


Publikacije: