Objavljeno video uputstvo o korišćenju Mobility Tool+ alata za upravljanje Erazmus+ projektima

Fondacija Tempus je pripremila video uputstvo koje ima za cilj lakše korišćenje i bolje razumevanje Mobility Tool+ alata za upravljanje projektima u okviru Erazmus+ programa. Uputstvo je pre svega namenjeno organizacijama i institucijama korisnicama odobrenih Erazmus+ KA1 projekata u Srbiji. Adekvatno popunjavanje izveštaja u Mobility Tool+ je preduslov za brzu obradu završnog izveštaja korisnika, koja obuhvata i… pročitajte više

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u septembru 2018. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom septembra 2018. godine organizuje niz događaja: Ponedeljak, 3. septembar Vebinar za učenike Saveti za uspešnu školsku godinu. Više informacija i registracioni formular možete naći ovde. Utorak, 4. septembar Vebinar Aktivnosti Euroguidance i Europass centara u školskoj 2018/2019. godini. Više informacija… pročitajte više

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast mladih u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018. Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili… pročitajte više

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

U sklopu podrške razvoju sektora obrazovanja i učešća u Erazmus+ programu, Fondacija Tempus zaposlenima u obrazovnim i omladinskim organizacijama i institucijama pruža podršku kroz organizovanje info dana, radionica, seminara, konferencija, vebinara i konsultacijama koje organizujemo tokom cele godine. Želimo da naglasimo da je Fondacija Tempus jedini zvanični predstavnik Erazmus+ programa u Srbiji i stoga je… pročitajte više

Održan trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena

Dvadeset predstavnika omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima, kancelarija za mlade, osnovnih i srednjih škola i drugih institucija iz cele Srbije učestvovalo je na četvorodnevnom treningu o pripremi i sprovođenju međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji. Događaj je organizovala Fondacija Tempus od 5. do 8. juna 2018. godine u… pročitajte više


Publikacije: