Drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 – Omladinski prozor za Zapadni Balkan

Izvršna agencija iz Brisela je objavila drugi poziv za predaju projekata u okviru KA2 Izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan.  Konkursna dokumentacija za aplikante iz Srbije je dostupna na ovom LINKU.  U okviru ove komponente organizacije i institucije iz Srbije mogu da budu i nosioci projekata ali i partneri. Više detalja o pravilima,… pročitajte više

Poziv na trening o programu Erazmus+ Mladi u akciji EU

Grupa „Hajde da…“ kao zvanično imenovana kontakt tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resursnog centra za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, otvara poziv za učešće na treningu čiji je cilj podizanje kapaciteta omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa mladima, KzM i institucija iz Srbije kako bi u što većoj… pročitajte više

Nove publikacije SALTO RC za jugoistočnu Evropu

  SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu objavio je više kratkih publikacija, koje organizacijama i institucijama sa Balkana daju informacije o mogućnostima Erazmus+ programa. Publikacije su pisali praktičari/ke u domenu omladinskog rada, neformalnog obrazovanja i mobilnosti mladih sa Balkana i iz EU. U nastavku možete pronaći i preuzeti publikacije. Šlag na torti – Saveti za kvalitetno planiranje omladinskih… pročitajte više

Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

– Da li je tvoja organizacija, kancelarija za mlade ili institucija (org/KZM/inst) zainteresovana da se akredituje tokom 2016. godine za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru Erazmus+ programa EU? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da prima mlade volontere iz EU koji bi pomagali… pročitajte više


Publikacije: