Veliki broj predatih projekata iz Srbije u Brisel

Po prvim informacijama iz Brisela, organizacije/KzM/institucije iz Srbije (ne uključujući Kosovo UNSC 1244) su u prvom roku za predaju projekata u Brisel poslale 85 projekata! Na konkurs je sa Balkana ukupno stiglo 149 projekata i od ukupnog broja predatih projekata, više od polovine bilo od strane aktera iz Srbije. Značajno učešće projekata iz Srbije u ukupnom broju pokazuje da je interesovanje organizacija/KzM/institucija iz… pročitajte više

NOVA BAZA PODATAKA VOLONTIRANJA U OKVIRU EVROPSKOG VOLONTERSKOG SERVISA

ZA BUDUĆE EVS VOLONTERE Pronalaženje organizacija i projekata kojima su potrebni EVS volonteri je često veliki izazov ѕa buduće volontere! EVS baza podataka, daje pregled svih akreditovanih organizacija i institucija u Evropi koje mogu da šalju ili primaju volontere (trenutno ih ima 4.408) ali ovo je često samo početak potrage volontera za kvalitetnim EVS projektom. Tokom… pročitajte više

Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

– Da li je tvoja organizacija, kancelarija za mlade ili institucija (org/KZM/inst) zainteresovana da se akredituje za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru Erazmus+ programa EU? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da prima mlade volontere iz EU… pročitajte više

Zatvoren prvi rok poziva za KA2 projekte izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) je raspisala poziv za organizacije i institucije iz Srbije i Balkana za podnošenje projekata u okviru “Ključne aktivnosti 2. (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima”. U okviru ovog poziva za region Balkana postoji posebna programska i budžetska linija, namenjena isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa organizacijama i… pročitajte više


Publikacije: