NOVA BAZA PODATAKA VOLONTIRANJA U OKVIRU EVROPSKOG VOLONTERSKOG SERVISA

ZA BUDUĆE EVS VOLONTERE Pronalaženje organizacija i projekata kojima su potrebni EVS volonteri je često veliki izazov ѕa buduće volontere! EVS baza podataka, daje pregled svih akreditovanih organizacija i institucija u Evropi koje mogu da šalju ili primaju volontere (trenutno ih ima 4.408) ali ovo je često samo početak potrage volontera za kvalitetnim EVS projektom. Tokom… pročitajte više

Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

– Da li je tvoja organizacija, kancelarija za mlade ili institucija (org/KZM/inst) zainteresovana da se akredituje za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru Erazmus+ programa EU? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje? – Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da prima mlade volontere iz EU… pročitajte više

Poziv za akreditaciju u okviru Evropskog volonterskog servisa u Srbiji

Evropski volonterski servis (EVS) daje mladima iz Srbije mogućnost da, kao volonteri/ke, žive, uče i volontiraju u 33 Programskih zemalja (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) ali i da mladi iz Programskih zemalja borave u Srbiji tokom najviše 12 meseci. Učešće mladih u EVS-u je besplatno! EVS je otvoren za sve mlade,… pročitajte više


Publikacije: