Poziv za predaju prijava za projekte za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA3: Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je objavila poziv za predaju projekata u okviru Ključne aktivnosti 3: Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka za 2019. godinu. Za ovu vrstu projekata prijave se podnose Izvršnoj agenciji u Briselu. U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije „Mreže i partnerstva pružalaca stručnog obrazovanja i obuka“ od… pročitajte više

Radionica za pripremu KA2 projekata strateških partnerstava u obrazovanju odraslih

Fondacija Tempus 22. februara 2019. organizuje jednodnevnu radionicu za sve ustanove koje mogu da se prijave za projekte u oblasti obrazovanja odraslih. Radionica je namenjena zaposlenima u ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava. Radionica se organizuje… pročitajte više

Vebinar: Otvorena vrata o KA1 projektima mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus organizuje vebinar za sve ustanove koje žele da se prijave za KA1 projekte mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja i škola, stručnog obrazovanja i obuka i oblasti obrazovanja odraslih u okviru Opšteg poziva  programa Erazmus+ za 2019. godinu. Vebinar je namenjen zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama… pročitajte više

Formulari za Erazmus+ projekte u konkursnom roku za 2019. godinu

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane ustanove i organizacije da su onlajn formulari za sve tipove Erazmus + projekata koji se podnose Fondaciji Tempus ili nacionalnim agencijama programskih zemalja, dostupni na sledećem linku  a za pristup je neohodno da imate EU login nalog. Napominjemo da za projekte koji se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti… pročitajte više

Aktivnosti Info centra Fondacije Tempus u januaru

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom  2019. godine, organizuje niz događaja: Ponedeljak, 14. januar Erazmus+ mreže i platforme: Profesionalno usavršavanje nastavnika i drugih zaposlenih u oblasti obrazovanja Prezentacija, koja se održava u ponedeljak,  14. januara, od 17.30-18.30 časova, u Informativnom centru Fondacije Tempus, namenjena je… pročitajte više

1 2 3 78

Publikacije: