European Schoolnet Academy kursevi

Evropska mreža škola – European Schoolnet (EUN) je mreža koja okuplja 35 evropskih država – članica i bavi se u najširem smislu inovacijama u obrazovanju u Evropi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će učestvovati punopravno u ovoj mreži od 2021. godine, a tehničku podršku Ministarstvu u koordinaciji aktivnosti za European Schoolnet obavlja Fondacija Tempus…. pročitajte više

Rezultati odabira prijava za akreditacije u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira prijava za Erazmus + akreditacije u sektorima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, konkursni rok 29. oktobar 2020. godine. Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili ocenjivači tokom ocenjivanja… pročitajte više

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u martu 2021. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom marta 2021. godine organizuje događaje: Vebinar: Eurodesk – prilike za mobilnost studenata i mladih, 5. mart, 16-17 časova Vebinar: Erazmus+ platforme i mreže za profesionalno usavršavanje nastavnika, 9. mart, 16-17 časova Vebinar: Studentske razmene kroz programe Erazmus+ i CEEPUS, 12…. pročitajte više

Rezultati odabira projekata za finansiranje – dodatni poziv za strateška partnerstva za sve oblasti (KA226 i KA227)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje prijavljene u okviru dodatnog poziva za strateška partnerstva za sve oblasti (KA226 i KA227) u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu,  programa Erazmus+, konkursni rok 29. oktobar 2020. godine. Partnerstva za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness- KA226)- poziv je bio otvoren za sektore opšteg… pročitajte više

eTwinning onlajn obuka „Kako isplanirati i sprovesti međunarodni eTwinning projekat“

eTwinning Nacionalni tim za podršku Srbije poziva zainteresovane članove eTwinning portala za učešće u onlajn obuci „Kako sprovesti međunarodni eTwinning projekat“ koju organizuje eTwinning Nacionalni tim Letonije u saradnji sa timovima Jordana i Srbije. Ova obuka je namenjena kako iskusnim članovima eTwinning zajednice tako i početnicima koji bi hteli da steknu iskustvo u planiranju i… pročitajte više

1 2 3 110

Publikacije: