Druga godišnja Euroguidance konferencija

Fondacija Tempus – Nacionalni centar Euroguidance mreže (Evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju) organizuje drugu godišnju Euroguidance konferenciju u sredu 17. decembra 2014. godine, u hotelu Metropol u Beogradu. Konferenciju „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji“ organizuje Nacionalni centar evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju EUROGUIDANCE u saradnji sa Ministarstvom prosvete,… pročitajte više

Radionice za pripremu projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

U skladu sa rezultatima ispitivanja potreba za tematskim radionicama, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+. Radionice su namenjene isključivo predstavnicima institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju,… pročitajte više

Održani Erazmus+ informativni dani u univerzitetskim centrima

Info-dan u Nišu

U periodu od 24. novembra do 5. decembra 2014. godine održana su četiri Erazmus+ informativna dana u četiri univerzitetska centra u Srbiji – Kragujevac, Niš, Novi Sad i Novi Pazar, na kojima su predstavljene mogućnosti učešća visokoškolskih i drugih zainteresovanih institucija u aktuelnim Erazmus+ konkursima za projekte. Posebna pažnja posvećena je projektima izgradnje kapaciteta u… pročitajte više

Otvoren je konkurs u okviru SIGMA projekta mreže za razmenu

Novi konkurs za Erazmus Mundus stipendije u okviru SIGMA projekta mreže za razmenu je otvoren 02. decembra 2014. godine. Krajnji rok za prijavljivanje je 10. februar 2015. godine. U okviru ovog poziva dodeljuju se stipendije za razmene na svim nivoima studija, razmene nastavnog i administrativnog osoblja, kao i stipendije za celokupne master i doktorske studije…. pročitajte više

Okrugli sto “Menadžment u umetnosti na umetničkim fakultetima u Srbiji

Stručni Tim za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (HERE tim) i Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti i Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda, Akademijom umetnosti iz Beograda, Filološko-umetničkim fakultetom iz Kragujevca, Fakultetom za kulturu i medije i teatrom Madlenijanum organizuje okrugli sto… pročitajte više


Publikacije: