Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u julu 2020. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom jula 2020. godine organizuje događaje: Vebinar: CEEPUS razmene za studente i akademsko osoblje – novi konkursni rok, 10. jul, 16-17 časova Vebinar: Resursi za pisanje Erazmus+ projekata, 14. jul, 16-17 časova Vebinar: Erazmus+ platforme i mreže za profesionalno usavršavanje nastavnika,… pročitajte više

Rezultati izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja u konkursnom roku 2020

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za oblast – mobilnost za oblast visokog obrazovanja (KA103) i međunarodna kreditna mobilnost za oblast visokog obrazovanja  (KA107), u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu programa Erazmus+ (konkursni rok februar 2020). Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u… pročitajte više

Rezultati izbora projekata mobilnosti u oblasti škola, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih u konkursnom roku 2020

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje: mobilnost za škole  (KA101), za stručno obrazovanje i obuke (KA102) i obrazovanje odraslih (KA104) u konkursnom roku  februar 2020. godine. Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena… pročitajte više

Raspisani konkursi za Nacionalno takmičenje dobrih praksi i Bazu aktivnosti KVIS

Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju (KViS) otvorio je dva konkursa: · Konkurs za aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS Konkurs je namenjen svima koji osmišljavaju i sprovode aktivnosti – autore aktivnosti KViS sa ciljem da prijave svoje aktivnosti za dopunjeno izdanje Priručnika ,,Karijerno… pročitajte više


Publikacije: