Rezultati konkursa za projekte Saveza znanja za 2020

Izvršna agencija Evropske komisije objavila je rezultate konkursa za projekte Saveza znanje (Knowledge Alliances) u okviru programa Erazmus+ za 2020. godinu. Ove godine, za finansiranje je odobreno ukupno 30 projekata, ukupne vrednosti u iznosu od  29.115.808 evra. Ustanove iz Srbije učestvuju na jednom odobrenom projektu Saveza znanja, u ulozi punopravnog partnera, i to: Referentni broj… pročitajte više

Rezultati izbora projekata strateških partnerstva za stručno obrazovanje i obuke u konkursnom roku 2020

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA202), u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu (EAC/A02/2019),  programa Erazmus+ , konkursni rok 23.04.2020. Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu… pročitajte više

Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u avgustu 2020. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom avgusta 2020. godine organizuje događaje: Vebinar: Omladinske razmene i volontiranje kroz programe EU, 5. avgust, 16-17 časova Vebinar: Eurodesk – konkursi i prilike za mobilnost studenata i mladih, 12. avgust, 16-17 časova Vebinar: Erazmus+ platforme i mreže za profesionalno… pročitajte više

Rezultati konkursa za projekte strateških partnerstava u visokom obrazovanju za 2020. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast visoko obrazovanje (KA203), u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu (EAC/A02/2019), programa Erazmus+ , konkursni rok 23.04.2020. Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena… pročitajte više


Publikacije: