Konkurs za Erazmus+ KA3 projekte podrške malim i srednjim preduzećima koja žele da ponude radnu praksu  

U okviru KA3 komponente Erazmus+ programa otvoren je poziv za projekte koji mogu da podrže organizaciju radne prakse u malim i srednjim preduzećima. U ovim projektima mogu da učestvuju institucije iz Srbije. Ovakvi projekti treba da doprinesu: formiranje partnerstava i građenju kapaciteta posredničkih tela koja mogu da pomognu organizaciju radne prakse u malim i srednjim… pročitajte više

Prijava za radionice za pripremu projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji i ove godine organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+. Radionice su namenjene predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao… pročitajte više

Otvoreni konkursi za stipendiranje mobilnosti i studija u inostranstvu

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je u okviru programa Erazmus+ i Erazmus Mundus otvoren veliki broj konkursa za stipendiranje studentskih razmena kao i celokupnih master i doktorskih studija u inostranstvu. Uz to, deo konkursa posvećen je i mogućnostima za stipendirane mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja zaposlenog na visokoškolskim institucijama u Srbiji.   Kreditna mobilnost kroz… pročitajte više

Održan Erazmus+ kontakt seminar i sajam visokog obrazovanja

U utorak, 3. novembra 2015. godine održan je Erazmus+ kontakt seminar i sajam visokog obrazovanja nordijskih, baltičkih i zapadno balkanskih visokoškolskih ustanova u Hotelu Metropol. Na seminaru je učestvovalo preko 200 predstavnika visokoškolskih ustanova iz Finske, Danske, Islanda, Norveške, Litvanije, Letonije, Estonije, Francuske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.  Kontakt seminar je organizovala Fondacija Tempus-Erazmus+ kancelarija… pročitajte više

Evropske oznake kvaliteta dodeljene su eTwinning projektima u Srbiji

eTwinning Evropsku oznaku kvaliteta dobilo je šest najuspešnijih projekata iz Srbije. Oznake kvaliteta dodeljuju se nastavnicima sa odličnim eTwinning projektima i govore o tome da je projekat dostigao određeni standard. Evropska oznaka kvaliteta dodeljena je sledećim eTwinning projektima u Srbiji: 1. Be part, let’s celebrate Maths in May  (Karlovačka gimnazija) 2. European Food Festival (OŠ… pročitajte više


Publikacije: