Objavljeni Erazmus+ konkursi za 2015. godinu

Objavljen je novi Erazmus+ opšti poziv za predloge projekata za 2015. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa. Više detalja o pravilima, i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2015. Na sledećem linku možete pronaći relevantne informacije o procedurama za konkurisanje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

1 4 5 6