Координативни састанак пројеката изградње капацитета у високом образовању

Презентације одржане на координативном састанку треће генерације пројеката изградње капацитета у високом образовању, одржаном 26. априла 2018. године, можете да преузмете у наставку:

  1. Основне карактеристике Еразмус+ пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  2. Мониторинг пројеката из области изградње капацитета у високом образовању;
  3. Основне смернице за израду извештаја о напретку пројекта и спровођењу активности;
  4. Ширење и коришћење резултата пројекта.