Koordinativni sastanak projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Prezentacije održane na koordinativnom sastanku treće generacije projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, održanom 26. aprila 2018. godine, možete da preuzmete u nastavku:

  1. Osnovne karakteristike Erazmus+ projekata iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju;
  2. Monitoring projekata iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju;
  3. Osnovne smernice za izradu izveštaja o napretku projekta i sprovođenju aktivnosti;
  4. Širenje i korišćenje rezultata projekta.