Централизовани пројекти

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери у свим пројектима, без ограничења.

У односу на то коме образовне институције подносе своје пријаве, сви пројекти у програму Еразмус+, без обзира којој кључној активности (КА1, КА2 и КА3) или области (образовање, млади, спорт) припадају, деле се на централизоване и децентрализоване пројекте.

Централизовани пројекти су они за које се пријаве пројеката шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА).

Институције из Србије су у конкурсном року за 2019. годину конкурисале за пројекте из области високог образовања, младих, Жан Моне и спорта.

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 23 централизована пројекта укупне вредности 5.492.575 евра.

Тип пројекта Број пројеката Број организација Укупна вредност (Еур)
CBHE – Пројекти изградње капацитета у високом образовању 4 48 3.545.272,00
Жан Моне 4 4 117.976,00
Пројекти изградње капацитета ACPALA, за сарадњу са афричким, карипским и пацифичким, азијским и латиноамеричким земљама 7 53 847.590,00
Спорт 8 33 981.737,00
Укупно 23 138 5.492.575*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује  партнерима на том пројекту.