Централизовани пројекти

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери у свим пројектима, без ограничења.

У односу на то коме образовне институције подносе своје пријаве, сви пројекти у програму Еразмус+, без обзира којој кључној активности (КА1, КА2 и КА3) или области (образовање, млади, спорт) припадају, деле се на централизоване и децентрализоване пројекте.

Централизовани пројекти су они за које се пријаве пројеката шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА).

Институције из Србије су у конкурсном року за 2020. годину конкурисале за пројекте из области високог образовања, младих, Жан Моне и спорта.

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим и још увек непотпуним подацима, институције из Србије су били координатори у 12 централизованих пројекта укупне вредности 2.208.621 евра.

Тип пројекта Број пројеката Број организација Укупна вредност (Еур)
CBHE – Пројекти изградње капацитета у високом образовању 2 2 1.577.162
Жан Моне 5 5 111.300
Пројекти изградње капацитета ACPALA, за сарадњу са афричким, карипским и пацифичким, азијским и латиноамеричким земљама 4 4 520159
Европски универзитети 1 1 **
Спорт ** ** **
Укупно 12 12 2,208,621*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује  партнерима на том пројекту.

**Број одобрених пројеката или износ нису тренутно доступни