Централизовани пројекти

Под централизованим се подразумевају сви пројекти које образовне институције и организације младих из Србије подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA), надлежној за Еразмус+, са седиштем у Бриселу.

 

КА2 пројекти изградње капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању (CBHE) пружају значајне могућности за сарадњу високошколских и других установа и преношење добрих пракси из програмских земаља. Од почетка Еразмус+ програма, високошколске установе из Србије учествовале су у 36 пројеката и као координатори и као партнери, од чега је 2015 било 9, 2016 – 9, 2017 – 8, a 2018 – 12.


КА2 пројекти Савези знања

Савези знања су двогодишњи или трогодишњи транснационални пројекти који се спроводе у сарадњи између високошколских установа и предузећа у свим дисциплинама и секторима. Примарна пажња посвећена је пројектима који доприносе модернизацији Европских система високог образовања у складу са планом Европске комисије за модернизацију високог образовања у Европи из 2011. године. Високошколске установе из Србије учествовале су као партнери у једном пројекту Савеза знања.


КА2 пројекти изградње капацитета у области рада са младима

Организације и институције које се баве младима, могле су од почетка програма Еразмус+ да учествују у пројектима КА2 изградње капацитета и као координатори и као партнери.

До сада су организације из Србије учествовале у 107 пројекта изградње капацитета као координатори и као партнери у делу програма “Прозор за Западни Балкан”.


ЖАН МОНЕ

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној установи или организацији. Установе и организације из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката. Од почетка програма Еразмус+, високошколске институције из Србије учествовале су у 14 пројеката.

 

Еразмус Мундус заједнички мастер програми

Еразмус Мундус заједнички мастер програми су замишљени као интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, којима се неретко прикључују и институције и организације из целог света. Настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава и програми воде добијању заједничке односно двоструке или вишеструке дипломе. Иако су формално настали у оквиру Еразмус Мундус програма, због чега су у називу и задржали то име, ови програми налазе се у оквиру актуелног Еразмус+ програма.

Институције из Србије су учествовали на три Еразмус Мундус заједничка мастер програма и то као придружени партнери:

European Master in Migration and Intercultural Relations – Универзитет у Новом Саду

EMJMD Architecture, Landscape and Archaeology”, Универзитет у Београду;

PlantHealth – European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS”, Институт за заштиту биља и животну средину.

 

СПОРТ

Спорт је трећа компонента програма Еразмус+, поред образовања и младих. Организације из Србије су до конкурсног рока за 2019. годину могла да учествују у овој компоненти програма у врло ограниченом капацитету, као партнери у пројектима колаборативних партнерстава. Од почетка Еразмус+ програма, организације из Србије су учествовали у 13 пројеката из области спорта.